Ubezpieczenie budowlanych prac w TUZ

Screenshot of www.tuz.pl

Prace budowlane często są obarczone dużym ryzykiem. Dlatego też osoby odpowiedzialne za ich wykonywanie powinny pomyśleć o odpowiedniej ochronie wykonywanych przez siebie czynności. Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych jest dostępne w ofercie przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego TUZ.

W jego zakres włącza się ochrona przedmiotów od szkód materialnych, a także OC związane z budowlanymi pracami. Produkt ochronny dedykuje się inwestorom, zleceniodawcom, kredytodawcom, a także głównym i podrzędnym wykonawcom prac. Przedmiotem ubezpieczenia są między innymi wartość przeprowadzonych robót i kupionych materiałów, maszyny używane na budowie, koszty usunięcia szkody oraz OC deliktowa.

Formuła ubezpieczenia to ,,all risks”, czyli w jego skład wchodzą wszelkie szkody zaistniałe w przedmiocie ochrony, polegające na jego utracie lub zniszczeniu w rezultacie jakiegokolwiek zdarzenia losowego. Wyłączone są z tego zdarzenia wyraźnie zaznaczone w umowie. Zakresem ubezpieczenia, modyfikowanym na życzenie klienta, jest szkoda powstała wskutek opadów, powodzi, wiatru, pożarów, kradzieży i innych.

About Author: p.w.