Ubezpieczenie AC i OC ppm a podatek

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przedsiębiorca rozliczyć może w kosztach firmowych w całości. Inaczej jest z ubezpieczeniem AC, które można rozliczyć w kosztach jedynie do pewnego limitu.

Jeżeli przedsiębiorca opłacił z góry ubezpieczenie OC auta, które jest środkiem trwałym jego firmy, to będzie je mógł w całości uiścić w koszty. Jeśli wykupuje się polisę ubezpieczeniową dla auta firmie, należy wnioskować, iż auto to jest wykorzystywane w celach uzyskania przychodu bądź w celach zabezpieczenia źródła przychodu. Ubezpieczyciel zawarł z przedsiębiorcą umowę, która stanowi dowód księgowy poniesionego kosztu w firmie.

Moment rozliczenia się z tego kosztu zależy od tego, jaką metodę księgową wykorzystuje się w danej firmie. Jeżeli osoba odpowiedzialna za księgowość w przedsiębiorstwie stosuje metodę kasową, oznacza to, że ubezpieczenie OC opłacone z góry będzie kosztem w dniu wystawienia polisy dla tego ubezpieczenia. Rozliczenie w tej metodzie następuje w roku podatkowym wystawienia polisy ubezpieczenia. Zaś kwotę ubezpieczenia ujmuje się jednorazowo.

Jeżeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych robi to według zasady memoriałowej, rozliczenie ubezpieczenia OC następuje w sposób proporcjonalny przez cały okres trwania polisy ubezpieczeniowej. Przykładowo jeżeli polisa ubezpieczenia została podpisana na dwa lata to kwota ubezpieczenia, która jest rozliczana w kosztach, będzie rozliczana proporcjonalnie w różnych latach.

Ubezpieczenie AC w porównaniu do ubezpieczenia OC jest dobrowolne. Jak już wyżej zostało napisane ubezpieczenie OC jest rozliczane w całości, natomiast ubezpieczenie AC jedynie do ustalonego limitu. Jednakże, jeżeli posiadamy bardzo tani samochód to rozliczymy składki za niego w całości, bez potrzeby podlegania limitom.

W sytuacji, kiedy składki za ubezpieczenie AC przekraczają równowartość 20 tysięcy euro w przeliczeniu na walutę polską, nie możemy ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

About Author: p.w.