Ubezpieczenie AC – autocasco

Dodatkowa ochrona autocasco dla każdego kierowcy. Poczucie bezpieczeństwa na drodze i poza nią. Bezpieczniejsza jazda, najlepsze ubezpieczenie, najatrakcyjniejsze ceny. Skorzystaj z kalkulatora online i wylicz składkę swojego nowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco odpowiedzialne jest za ochronę pojazdów przed uszkodzeniem bądź kradzieżą. W porównaniu do ubezpieczenia OC ppm, nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Mimo dobrowolnego charakteru ubezpieczenia wielu posiadaczy pojazdów, w szczególności luksusowych i drogich, decyduje się na ubezpieczenie autocasco.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

W ubezpieczeniu AC możemy ubezpieczyć szkody:

  • powstałe w wyniku jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd,
  • powstałe w pojazdach używanych do jazd próbnych, bądź tych o charakterze prototypu,
  • powstałe w pojazdach służących w szkołach nauk jazdy,
  • powstałe w pojazdach wynajmowanych.

Za dodatkową opłatą ubezpieczyć możemy wyposażenie naszego pojazdu. Wyposażeniem dodatkowym są elementy, które nie należą do wyposażenia seryjnego pojazdu, aczkolwiek są zamontowane w sposób trwały.

Umowa ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe zawierają umowę ubezpieczenia autocasco na podstawie pisemnego wniosku ubezpieczającego, sporządzonego na formularzu firmy. We wniosku tym powinno być zawarte między innymi:

  • imię, nazwisko ubezpieczającego,
  • użytkownik pojazdu,
  • wiek użytkownika pojazdu,
  • dane pozwalające zidentyfikować ubezpieczanego pojazdu.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na maksymalnie 1 rok, ale można także zawrzeć taką umowę na czas krótszy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, razem z tym w parze idzie także wpłacenie pierwszej raty składki.

About Author: p.w.