Ubezpieczenia zdrowotne

Najlepsza polisa zdrowotna dla dzieci i dorosłych. Ranking ofert ubezpieczeń na zdrowie online. Sprawdź ważność własnej polisy. Kup nową, tanią polisę zdrowotną online bez wychodzenia z domu. Pełen pakiet medyczny, szybki dostęp do lekarzy bez kolejek.

Ubezpieczenia zdrowotne wraz z wypadkowymi dotyczą dwóch rodzajów ryzyk: ryzyka utraty dochodu i ryzyka zwiększonych wydatków. Ryzyko utraty dochodów pojawia się w sytuacji, gdy ubezpieczony, na skutek choroby lub wypadku, czasowo lub na trwałe nie jest w stanie wykonywać pracy (wyuczonego zawodu lub jakiejkolwiek pracy).

Ryzyko zwiększonych wydatków obejmuje konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków na leczenie wskutek choroby lub wypadku. Zwiększone wydatki standardowo dotyczą kosztów leków, usług medycznych i hospitalizacji. Ponadto, w ramach ryzyka zwiększonych wydatków uwzględnione mogą być wydatki:

 • pośrednio związane z chorobą, np. koszt wynajęcia gosposi, czy koszt utrzymania specjalnej diety,
 • związane z długoterminową opieką pielęgnacyjną (dotyczą sytuacji, w której ubezpieczony nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności życiowych, jak ubieranie się, robienie zakupów, itd.

Świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych mogą być wypłacane w formie:

 • świadczenia zryczałtowanego, zakładającego wypłatę, w momencie wystąpienie wypadku, z góry określonej kwoty środków pieniężnych
 • lub w jako świadczenia odszkodowawcze, wypłacające rzeczywiście poniesione, na skutek wypadku, wydatki.

Rutynową praktyką w ubezpieczeniach zdrowotnych jest stosowanie wielu wyłączeń z zakresu ubezpieczenia. Z reguły obejmują one:

 • sytuacje, w których występuje odszkodowanie z systemu ubezpieczeń społecznych,
 • ciążę oraz standardową opiekę nad dzieckiem,
 • chirurgię plastyczną, z wyjątkiem operacji wynikających z nieszczęśliwego wypadku,
 • okulary oraz urządzenia wspomagające słuch,
 • świadczenia dentystyczne,
 • choroby psychiczne,
 • narkomanię,
 • alkoholizm,
 • samookaleczenia,
 • wojnę atomową,
 • choroby istniejące przed ubezpieczeniem,
 • operacje niestandardowe,
 • rutynowe badanie,
 • AIDS.
About Author: p.w.