Ubezpieczenia w turystyce – najnowsze informacje

Ubezpieczenia dla turystów 100% online. Minimalizacja kosztów wypadków z polisą turystyczną. Zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Atrakcyjne warunki dla klientów nowych i stałych. Zniżki w przypadku ubezpieczeń grupowych – sprawdź aktualne oferty.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia w branży turystycznej dzielone są na ubezpieczenia dla turystów oraz dla organizatorów turystyki. Są bardzo ważnym elementem dla obydwu odbiorców, ponieważ pomagają turystom pokryć koszty będące następstwem nieprzewidzialnych wypadków, a organizatorom – minimalizują następstwa nieprzewidzianych sytuacji losowych. Organizatorzy imprez są zobowiązani do zapewniania turystom umów ubezpieczeniowych NNW i kosztów leczenia.

Czego dotyczy ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne mogą swoją ochroną objąć samego podróżnego, lub w przypadku grupowych ubezpieczeń inne osoby wymienione w umowie, pojazd, którym się podróżni przemieszczają oraz bagaże. Aneks umowy zwiera wysokość ewentualnego odszkodowania oraz sytuacje, w przypadku których zostanie ono wypłacone i te wyłączone spod odpowiedzialności ubezpieczyciela. Stąd warto zwrócić uwagę, czy w zakres naszego ubezpieczenia oprócz standardowych ubezpieczeń kosztów leczenia i NNW, wchodzi również ubezpieczenie bagażu, OC oraz ubezpieczenie komunikacyjne.

Poszerzenie zakresu ubezpieczenie zwykle odbywa się po opłaceniu dodatkowej składki – zazwyczaj dotyczy ono uprawniania sportów czy chorób tropikalnych.

Gwarancja powrotu

Istotną nowością na rynku turystycznym jest wprowadzenia ubezpieczenia gwarantującego turystom bezpieczny powrót do kraju w przypadku gdy organizator z różnych powodów losowych działa wbrew swojemu obowiązkowi. Ten wariant zapewnia również zwrot wniesionego wkładu w przypadku gdy organizator odwoła zapowiedziany wyjazd.

About Author: p.w.