Ubezpieczenia prywatne wspomagają działanie powszechnego systemu ochrony zdrowia

Sprawdź jak w pełni zabezpieczyć się przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń. Najlepsze ubezpieczenia prywatne w zasięgu Twojej ręki. Wykup polise online i otrzymaj wysokie profity. Bardzo wysokie wypłacane świadczenia i niskie składki dla każdego. Ranking ubezpieczeń prywatnych za darmo online.

Wielka Brytania jest przykładem kraju, w którym funkcjonowanie powszechnego systemu ochrony zdrowia jest wspierane przez ubezpieczenia prywatne. Świadczenia medyczne są udzielane w większości przypadków bezpłatnie, a ich koszt jest pokrywany z budżetu państwa, czyli z podatków. Dostęp do nich mają wszystkie osoby przebywające na Wyspach Brytyjskich. Ich zakres jest bardzo szeroki i obejmuje m.in.: edukację prozdrowotną, badania kontrolne, opiekę prenatalną i w okresie połogu, opiekę lekarza pierwszego kontaktu oraz leczenie szpitalne.

Pacjenci mogą jednak skorzystać także z nieobowiązkowych, prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które mogą zwiększyć zakres przysługujących im świadczeń medycznych. Polisy mogą mieć charakter ubezpieczenia indywidualnego (w tym rodzinnego), grupowego lub pakietów pracowniczych. Pakiety takie najczęściej wykupywane są przez kadrę kierowniczą, przedstawicieli wolnych zawodów oraz przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

Koszt tego typu polis jest zróżnicowany i zależy przede wszystkim od zakresu oferowanych świadczeń – zazwyczaj nie wynosi jednak mniej niż 50 funtów miesięcznie. Należy również podkreślić, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zasada współpłacenia, która polega na tym, że w określonych przypadkach pacjent musi uiszczać drobne opłaty, np. kupując leki płaci 6,4 funta (jest to opłata zryczałtowana).

Projekt ustawy w Polsce

Dodatkowe ubezpieczenia medyczne mogłyby poprawić również funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia. Jednym z głównych powodów kryzysu służby zdrowia jest bowiem szybkie starzenie się społeczeństwa, które powoduje, że powszechne składki nie wystarczają na pokrycie rosnących z roku na rok kosztów leczenia. Ponadto pieniądze z NFZ wydawane są w sposób wysoce nieefektywny. Pacjenci czekają miesiącami na konsultacje u specjalistów (najdłuższe kolejki zmuszają nawet do 18-miesięczengo oczekiwania na wizytę!), zabiegi operacyjne czy rehabilitację. Rośnie również zadłużenie szpitali. Rząd pracuje jednak na projektem, który mógłby znacznie poprawić funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce.

Z badań wynika, że Polacy są skłonni wiele zainwestować w ochronę swojego zdrowia. Z tego powodu wielu pacjentów nie czeka w kolejkach na wizyty u specjalistów, ale korzysta z porad prywatnych. Jest to jednak forma dostępna jedynie dla osób zamożnych – średni koszt konsultacji u lekarza specjalisty wynosi 150 złotych. Mniej zamożni pacjenci (zwłaszcza emeryci o niskich dochodach) nie są w stanie opłacić konsultacji z własnej kieszeni i są zdani jedynie na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Ministerstwo Zdrowia pracuje więc na projektem ustawy o wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jej zapisy miałyby pomóc z rozwiązaniu złej sytuacji polskiego lecznictwa dzięki stworzeniu źródła stałego dopływu pieniędzy oraz dzięki efektywniejszemu zarządzaniu gotówką.

Wady projektu

Projekt ustawy o wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń medycznych budzi jednak wiele wątpliwości. Nie zawarto w nim bowiem jasnej definicji dodatkowych ubezpieczeń, zakresu ich ochrony, warunków ich realizacji, a także nie określono, które podmioty mogłyby oferować tego typu polisy. Kolejną wadą ustawy jest definiowanie NFZ jako instytucji mającej nadzór nad wszystkimi świadczeniodawcami, także tymi prywatnymi. Narodowy Fundusz Zdrowia stałby się więc jednocześnie konkurentem ubezpieczycieli oraz kontrolerem umów zawieranych między nimi a świadczeniobiorcami.

Co jest ważne dla pacjentów?

Pacjentom zależy przede wszystkim, by dodatkowe ubezpieczenia medyczne były przystępne cenowo oraz by ich ochrona była kompleksowa. Warto jednak podkreślić, że wzrost liczby osób wykupujących polisy medyczne sprawi, że ich cena spadnie, a zakres oferowanych świadczeń ulegnie powiększeniu. Rząd musi także postarać się o dobre i precyzyjne skonstruowanie prawa, które w znacznym stopniu ułatwi zawieranie polis medycznych – zwłaszcza ubezpieczeń grupowych. Ubezpieczenia grupowe z pewnością byłyby wykupywane przez dużą liczbę pracodawców, którzy mogliby finansować je z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub opłacać składki wspólnie z pracownikami.

Zalety dla NFZ

Wykupienie polis prywatnych mogłoby w znacznym stopniu odciążyć funkcjonowanie systemu publicznego. NFZ nie płaciłby bowiem za leczenie osób, które korzystałyby z dodatkowego ubezpieczenia, a zaoszczędzone pieniądze mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie leczenia osób, których nie stać na własną polisę lub na zwiększenie limitów na bezpłatne wizyty u specjalistów i na operacje planowane. Na rozwiązaniu skorzystałyby więc nie tylko osoby z prywatnym ubezpieczeniem, ale także osoby, które go nie posiadają.

Należy jednocześnie podkreślić, że przepisy ustawy zmuszałyby placówki medyczne posiadające umowę z prywatnym ubezpieczycielem oraz kontrakt z NFZ do regularnego przedstawiania danych na temat liczby osób oczekujących na wizytę w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Chroniłoby to osoby bez dodatkowego ubezpieczenia przed wykluczeniem z kolejki oczekujących na udzielenie świadczenia.

About Author: p.w.