Ubezpieczenia pojazdów

Skorzystaj z najlepszej oferty ubezpieczenia pojazdów. Pełna ochrona dla każdego, bezpieczeństwo podczas jazdy i na postoju. Szeroka oferta, najkorzystniejsze warunki w sieci. Kierowco! Nie daj się wypadkom! Kup prywatne ubepzieczenie pojazdów i ciesz się z bezpiecznej jazdy.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z podstawowych, ale i obowiązkowych ubezpieczeń każdego pojazdu, który pojawia się w ruchu drogowym. Ubezpieczenie to należy zakupić najpóźniej ostatniego dnia przed rejestracją pojazdu. Bez ważnego ubezpieczenia OC w razie rutynowej kontroli drogowej, możemy dostać karę grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Ubezpieczenie to chroni nas przed następstwami szkód wyrządzonych przez nas innemu kierowcy i jemu pojazdowi. Mając te ubezpieczenie nie musimy się martwić o koszty związane z naprawą samochodu innej osoby, gdyż pokryje je za nas nasz ubezpieczyciel.

Oczywiście nie w każdym przypadku tak będzie. Jeżeli byliśmy pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających to wtedy szkoda nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Również jeżeli ubezpieczyciel dowiedzie, że specjalnie uszkodziliśmy cudzy samochód, wówczas także ubezpieczyciel nie pokryje kosztów szkody.

Inne ubezpieczenia

Oprócz ubezpieczenia OC możemy ubezpieczyć nasz pojazd innymi ubezpieczeniami. Jest to bardzo wskazane, gdyż tylko wtedy mamy pełną ochronę. Pojazdy można ubezpieczyć również ubezpieczeniem AC, ubezpieczeniem NNW, a także ubezpieczeniem szyb.

Pamiętajmy, że na drodze może się zdarzyć wiele nieprzewidzianych sytuacji, które mogą nieść ze sobą różne skutki. Jeżeli nie chcemy się wtedy martwić sprawami finansowymi, najlepszym rozwiązaniem jest pełne ubezpieczenie.

About Author: p.w.