Ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Poczucie finansowego bezpieczeństwa. Minimum formalności. Różne warianty i pakiety ubezpieczeń. Szybkie zawarcie umowy, bez konieczności świadczeń lekarskich. Atrakcyjna, niska składka. Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Zalety zabezpieczonego kredytu

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym. Podczas jego trwania kredytobiorca może ulec wypadkom, które uniemożliwią mu jego spłatę. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego może być dobrowolne lub obowiązkowe; do drugiej kategorii należą ubezpieczenia pomostowe (do czasu wpisu hipoteki) oraz ubezpieczenia nieruchomości. Polisa gwarantuje terminową spłatę zadłużenia na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy kredytobiorcy oraz terminową spłatę określonej liczby rat w przypadku czasowej niewypłacalności klienta.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie na wypadek spłaty kredytu obejmuje wymienione rodzaje ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałej niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy
 • Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnej choroby kredytobiorcy
 • Ponadto, można wyróżnić kolejne, szczegółowe kategorie polis:
 • Ubezpieczenie spłaty kredytu w okresie przejściowym
 • Ubezpieczenie kredytu z wkładem własnym
 • Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych
 • OC w życiu prywatnym

Dodatek Assistance

Okres i zakres ochrony jest zróżnicowany i zależy od rodzaju wybranego ubezpieczenia. Zwykle suma ubezpieczenia pokrywa kwotę salda zadłużenia kredytowego, a koszt składki wynosi kilka złotych dziennie. Jest to niewielka kwota w porównaniu gwarancją bezpieczeństwa, którą klient może otrzymać decydując się na polisę.

About Author: p.w.