Ubezpieczenia komunikacyjne w pigułce.

Każdy właściciel samochodu ma obowiązek go ubezpieczyć. Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie OC czyli od odpowiedzialności cywilnej nie chroni nas tylko innych uczestników ruchu. Od czego można, a od czego warto się ubezpieczyć?

Trwa spór o zwiększaniu stawki OC, co ma wynikać z pokrywania kosztów leczenia osób poszkodowanych w wypadkach z polis OC. Warto zgłębić temat ubezpieczeń komunikacyjnych by wiedzieć czego można się spodziewać.

OC – zabezpiecza nas przed skutkami finansowymi wypadku.

Ubezpieczenie OC ochrania właściciela pojazdu przed roszczeniami ze strony innych osób ale co warto dodać nie tylko kierowców. Funkcjonuje, kiedy zostaliśmy uznani za sprawcę wypadku drogowego. Często zdarzało się, że sprawca wypadku powodował wielkie szkody idące w setki tysięcy złotych – na przykład rozbił luksusowe samochody, doprowadził do przewrócenia auta ciężarowego, lub zniszczył budynek. Przeciętny właściciel samochodu nie był by w stanie naprawić szkód przez siebie spowodowanych. Ubezpieczenie OC chroni nas przed tym, ale jednocześnie nie zapewnia dla nas żadnego zabezpieczenia.

Ubezpieczenia AC

Polisa AutoCasco chroni posiadany przez nas samochod przed szkodami wyrządzonymi przez nas osobiście, lub też przez nieznanych sprawców. Jeśli ktoś zniszczy nasze auto, koszt naprawy pokrywa jego polisa OC, jeśli sami uszkodzimy nasze, albo ktoś nieznany je zniszczy to zabezpiecza to polisa AC. Ubezpieczalnie bardzo skrupulatnie i dokładnie kalkulują tego rodzaju polisy, przez co możliwa ilość opcji może wprowadzić w zdumienie. Trzeba decydować o udziale własnym w szkodzie – czyli o kwocie, do wysokości której sami jesteśmy odpowiedzialni. Zwykle ubezpieczalnie proponują 5-15% udział własny, dzięki czemu składka może być niższa. Można dowolnie określać udział własny, co powoduje wzrost składki. Można również zastrzec, że w razie wypadku samochód będzie naprawiany przez autoryzowanego dealera, przy użyciu oryginalnych części. Może to wpłynąć jednak znacząco na wysokość składki.

Assistance

Zakłady ubezpieczeń oferują Assistance w kraju i za granicą. Pomoc na drodze lub holowanie w kraju dołączane są do polis AC. Pomoc na drogach poza granicami jest na z reguły dodatkowo płatna. Wiedzieć trzeba, że Assistance ma jednak spore ograniczenia. Więc wcześniej warto bardzo dokładnie przestudiować treść umowy gdyż zawiera one zapisy niekorzystne z punktu widzenia klienta. Wiele ograniczeń kwotowych, kilometrowych itp.

Zielona Karta

Dzisiaj niemal we wszystkich krajach Europy poruszać się możemy już bez zielonej karty (ZK) – wystarczy tylko dowód opłaty ubezpieczenia OC. Zielona karta, jest swego rodzaju ubezpieczeniem OC od szkód wyrządzonych za granicą. Są jednak kraje, gdzie na granicy nadal zostaniemy poproszeni o okazanie zielonego dokumentu. Najkrótszy okres na jaki zawrzeć można ubezpieczenie zagraniczne to 15 dni a najdłuższy to 1 rok. Składka zależy od okresu ochrony i pojemności silnika pojazdu. ZK bardzo często bywa dołączana do ubezpieczenia OC bezpłatnie.

Ubezpieczenie na wypadek sporu z zakładem ubezpieczeń

W Polsce mało znane są jeszcze ubezpieczenia od ochrony prawnej. W przypadku gdy zakład ubezpieczeniowy zaniży odszkodowanie, a my skierujemy sprawę do sądu, koszty prawników i rozpraw pokryje zakład ubezpieczeń. Podobnie w sporach z innymi użytkownikami dróg lub warsztatami naprawczymi.

About Author: admin