Ubezpieczenia komunikacyjne – czego jeszcze o nich nie wiesz?

Najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne przez Internet. Najniższa cena, pewne odszkodowanie, niska składka. Profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe dla każdego. Wysokie bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Brak zbędnych formalności, szybkie i łatwe procedury zawarcia umowy. Zabezpiecz się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych.

Opis ubezpieczenia

O ubezpieczeniach komunikacyjnych możemy mówić w ujęciu wąskim i szerokim. W wąskim znaczeniu jest to: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów; ubezpieczenie autocasco (AC); ubezpieczenie assistance; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu.

Natomiast w szerokim znaczeniu ubezpieczenia komunikacyjne są to wszystkie wymienione ubezpieczenia w ujęciu wąskim, ale także są to dodatkowo: ubezpieczenia transportowe, tzn. ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Ubezpieczenie OC

Wśród ubezpieczeń komunikacyjnych wyróżniamy obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu, czyli ubezpieczenie OC. Posiadacze pojazdów mechanicznych bez ważnego ubezpieczenia OC nie mają prawa uczestniczyć w ruchu drogowym. Osoby, które postanowią jednak uczestniczyć, w razie rutynowej kontroli drogowej mogą zostać ukarani karą grzywny wynoszącą nawet kilka tysięcy złotych.

Ubezpieczenie OC gwarantuje pokrycie szkód, które wyrządziliśmy innym uczestnikom ruchu, w przypadku nieprzewidzianego i niechcianego zdarzenia. Ubezpieczenie OC jest podstawowym ubezpieczeniem, które naturalnie można rozszerzać o ubezpieczenia dodatkowe, zapewniając sobie pełną ochronę i bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem (i nie tylko).

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco odpowiedzialne jest za ochronę pojazdów przed uszkodzeniem bądź kradzieżą. W porównaniu do ubezpieczenia OC ppm, nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Mimo dobrowolnego charakteru ubezpieczenia wielu posiadaczy pojazdów, w szczególności luksusowych i drogich, decyduje się na ubezpieczenie autocasco.

About Author: p.w.