Ubezpieczenia EIL od AIG

Screenshot of www.aig.pl

Ubezpieczenia EIL to Ubezpieczenia Środowiskowe skierowane do przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze gospodarczym. Co więcej jest to szczególny rodzaj ochrony, który uwzględnia ryzyko skażeń środowiska przyrodniczego. Ubezpieczenie środowiskowe przewiduje ochronę i gwarancję likwidacji szkód związanych z degradacją i niszczeniem środowiska naturalnego. AIG w swojej ofercie posiada szereg produktów stworzonych z myślą o przedsiębiorstwach, mając na uwadze wszelkie ryzyka związane ich działalnością.

Każda marka pretendująca do tytułu jednej z najlepszych marek świata powinna wiedzieć, iż Ubezpieczenie EIL to jedno z najważniejszych polis jakie winno zakupić przedsiębiorstwo gospodarcze. Działalność tego typu firm niejednokrotnie związana jest z dewastacją środowiska, którego uczestnikami są chronione rośliny i zwierzęta. Powyższy produkt skierowany jest do wszystkich firm- zarówno tych małych i średnich jak i dużych korporacji. Oferta jest wyjątkowo elastyczna, dlatego też można dostosować ją do potrzeb różnego rodzaju sektorów gospodarczych. Obecnie z polisy korzystają m.in.: producenci przemysłu ciężkiego i chemicznego, dostawcy energii i gazu, firmy trudniące się zarządzaniem opałami, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, firmy transportowe, właściciele nieruchomości, deweloperzy etc.

AIG nie bez powodu uchodzi za światowego lidera w zakresie ubezpieczeń globalnych. Firma przewiduje korzystanie z ubezpieczenia środowiskowego w ramach jednego z trzech wariantów. Propozycje są następujące: wariant Lokalne Polisy Ubezpieczeniowe, Freedom of Services oraz wariant Controlled Master Programme. Pierwszy z wariantów przewidziany jest dla małych firm, drugi wariant to propozycja dla marek prowadzących działania na terenie Unii Europejskiej, natomiast ostatni z wariantów to program, który łączy lokalnie nabywane polisy z polisą główną.

About Author: p.w.