Ubezpieczenia dla dzieci

Bezpieczeństwo dziecka z polisą online. Minimum formalności, najkorzystniejsza cena, najniższa składka. Gwarancja zadowolenia, sprawdzony ubezpieczyciel, najlepsza oferta na rynku. Chroń własną pociechę przed nieszczęśliwymi wypadkami.

Kogo konkretnie obejmuje ubezpieczenie

Ubezpieczenie jest skierowane dla wychowanków przedszkoli, uczniów oraz studentów nie tylko studiów stacjonarnych, ale także tych, którzy uczą się zaocznie bądź wieczorowo. Ubezpieczenie to obejmuje również dzieci i młodzież przebywającą w różnych zakładach, a także personel tych zakładów.

Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia

Na pewno dużą zaletą jest to, że zakres ochrony ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczenia a także świadczenia dodatkowe, możemy dostosować pod względem możliwości finansowych ubezpieczającego.
Świadczenie, które zakład ubezpieczeń wypłaca jest także dużą korzyścią. Świadczenie takie stanowi finansowe wsparcie dla poszkodowanego, gdy dosięgnie go nieszczęście.

W trudnych chwilach pomoże także ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc medyczną, rehabilitacyjną czy pomoc psychologa. Jeżeli uczeń na skutek nieszczęścia, które go spotkało, nie uczęszcza do szkoły dłużej niż dziesięć dni, może uczestniczyć w lekcjach prywatnych, których koszty finansowe zostaną pokryte z ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia dzieci

Głównym przedmiotem ubezpieczenia są z pewnością następstwa nieszczęśliwych wypadków, których nikt nie był w stanie przewidzieć. Oprócz tego przedmiotem ubezpieczenia są następstwa zawałów serca, krwotoku śródczaszkowego czy obrażenia ciała spowodowane atakiem epilepsji bądź omdleniem.

Świadczenia, które zapewnia to ubezpieczenie to przede wszystkim:

  • typu assistance, świadczone na terenie Polski,
  • z tytułu oparzenia,
  • z tytułu odmrożenia,
  • z tytułu pogryzień,
  • z tytułu złamań,
  • i inne.
About Author: p.w.