TUW TUZ

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ licencję od Ministra Finansów na samodzielną działalność ubezpieczeniową zyskało 25 lipca 2003 roku. Towarzystwo umowy ubezpieczenia zawiera od dnia 1 września 2003 roku. W 2007 roku ponad 200 tys. osób zabezpieczyło swój majątek w TUW TUZ.

Screenshot of www.tuz.pl

Celem działania Towarzystwa jest: wzajemna pomoc na wypadek wystąpienia niekorzystnych zjawisk naturalnych, utraty lub zniszczenia majątku ruchomego i stałego, ochrony osobowej, ochrony działalności finansowej oraz przemysłowej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II – pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. Firma posiada wyłącznie polski kapitał. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży, a swoje placówki ma na terenie całego kraju. Ma 13 oddziałów i przedstawicielstw, i blisko 1 000 pośredników oraz osób zawierających umowy ubezpieczenia na rzecz Towarzystwa.
TUZ posiada sprawnie działający system likwidacji szkód, cieszy się uznaniem i zaufaniem klientów.

Firma skłania się ku grupie klientów, którzy posiadają własne przedsiębiorstwa i prowadzą działalność w sektorze usług. TUW TUZ dba o bezpieczeństwo firm i zabezpiecza przed stratami finansowymi. Proponuje ofertę ubezpieczeniową dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych przez TUW TUZ:

 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
 2. Ubezpieczenie dla przedsiębiorcy
 3. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów oraz zdarzeń losowych
 4. Ubezpieczenie od kradzieży
 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 6. Ubezpieczenie szyb
 7. Ubezpieczenie prac budowlano – montażowych
 8. Ubezpieczenie CARGO
 9. Ubezpieczenie NNW
 10. Grupowe ubezpieczenie pracownicze
 11. Dom i mieszkanie
 12. TUZ Prestiż
 13. Nasza Rodzina
 14. Domy jednorodzinne i mieszkania
 15. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 16. Domki Letniskowe
 17. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
About Author: p.w.