TUW TUW

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa na polskim rynku ubezpieczeniowym od 1992 roku. Specjalizuje się ono w ubezpieczeniach majątkowych, komunikacyjnych oraz rolnych. W Polsce odnajdziemy 124 oddziały regionalne TUW. Zgodnie z obowiązującym Statutem Towarzystwa, umowę ubezpieczenia można zawrzeć, gdy jest się członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Screenshot of www.tuw.pl

Członkami tego towarzystwa mogą zostać osoby prawne i fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje w kliku krokach:

 1. złożenie deklaracji członkowskiej,
 2. wpłacenie wpisowego,
 3. wykupienie udziałów,
 4. zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia,
 5. opłacenie składki członkowskiej.

Towarzystwo oczywiście wydaje dokument potwierdzający wykupienie udziałów. W Towarzystwie istnieje także Członkostwo Honorowe, przyznawane przez Walne Zgromadzenie temu, kto w szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa. Osoba z tytułem Członka Honorowego jest uprawniona do uczestniczenia oraz zabierania głosu doradczego w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej organów.
Zakres ubezpieczeń oferowanych przez TUW, to:

 • dom i mieszkanie
 • ruchomości
 • odpowiedzialność cywilna
 • ochrona prawna
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • assistance dla domu
 • ubezpieczenie przedmiotów szklanych, m.in. szyb
 • domki letniskowe
 • budowle i mała architektura i dom w budowie
 • budynki gospodarstwa rolnego
 • odpowiedzialność cywilna rolnika
 • kompleksowe ubezpieczenie „Bezpieczna Zagroda”
 • ubezpieczenia upraw
 • zwierzęta, w tym z dopłatami
 • mienie w gospodarstwie rolnym
 • agrocasco (ubezpieczenie maszyn i sprzętu rolniczego)
 • ubezpieczenie „Bezpieczny Agrobiznes”
About Author: p.w.