Szkolne ubezpieczenia w szkole

Ranking najlepszych ofert ubezpieczeń szkolnych. Rodzicu! Ubezpiecz swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dobrowolne ubezpieczenie szkolne dla uczniów. Tania polisa zdrowotna dla każdego ucznia i studenta. Szkolne ubezpieczenie dla każdego.

Ubezpieczenie szkolne nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, lecz cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Jest to ubezpieczenie NNW i należy do grupy ubezpieczeń osobowych. Najczęściej jest zawierane w formie grupowej, gdy ubezpieczającym jest szkoła lub uczelnia.

Przedmiot i zakres

Ubezpieczenie zawierane jest na czas roku szkolnego oraz wakacji; obejmuje wypadki, którym osoby mogą ulec w czasie nauki, w drodze do szkoły jak również w życiu prywatnym. Ponadto ochrona może obejmować także wyjazdy na obozy i zielone szkoły (można również wykupić osobne polisy na tego typu wyjazdy). Dzięki dodatkowej składce można rozszerzyć zakres terytorialny ubezpieczenia, wykraczający poza granice Polski.

Zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa wypadków takie jak: śmierć, trwałe kalectwo, złamania kości, określone urazy, oparzenia – należy zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi w ofercie. Standardowy zakres można rozszerzyć o dodatkową ochronę ubezpieczeniową m.in. w wypadku stwierdzenia u ubezpieczonego nowotworu złośliwego czy z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej.

Wyłączenia w ubezpieczeniu

Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie następstwa nieszczęśliwych wypadków, które są zdefiniowane w umowie. Z ochrony wyłączone są wypadki powstałe na skutek: usiłowania popełnienia samobójstwa, udziału w bójkach, spożycia alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających, kierowania pojazdami bez wymaganych uprawnień, wyczynowego uprawiania sportu (jeśli wcześniej nie zostanie uiszczona dodatkowa opłata).

Warto wybrać ubezpieczenie z odpowiednio wysoką kwotą pieniężną, ponieważ w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu suma ubezpieczenia mnożona jest przez wskazany przez lekarza i ustalony w tabeli procent uszczerbku zdrowotnego. Ponadto, należy orientować się, jak szeroki jest zakres ubezpieczenia, aby w razie wypadku mieć pewność, że wcześniej zadbaliśmy o możliwie największy zakres opieki objęty ochroną.

About Author: p.w.