Sybiracy odszkodowania

Sybiracy odszkodowania od ręki. Renty oraz odszkodowania za deportację. Zesłanie na Sybir, rekompensata. Inwalida wojenny, renta, sybirak odszkodowanie. Sprawdź ile odszkodowania należy Ci się za trud i wszystkie przykre zdarzenia. Zadośćuczynienie dla każdego – wysokie świadczenia.

Trudna sprawa Sybiraka

Sybiracy, którzy w latach 1939-1956 przebywali na przymusowym zesłaniu Związku Sowieckiego z przyczyn religijnych, politycznych i narodowościowych, walczą o odszkodowania. Zesłane osoby domagają się wyegzekwowania odszkodowań jakie według nich należą się im po latach represji. Liczba osób, które przebywały na przymusowej zsyłce na Sybir wciąż się zmniejsza. Obecnie w Polsce żyje około 33 tys. osób, które zesłane były na Sybir, z czego do świadczeń i odszkodowań uprawnionych jest około 25 tys. osób. Specjaliści oceniają, że wejście w życie ustawy o odszkodowaniach dla Sybiraków wyniesie ponad 670 mln zł.

Wysokość odszkodowania dla Sybiraków

Osoby walczące o odszkodowania dla Sybiraków oraz sami zainteresowani chcą aby odszkodowania były wypłacane w wysokości 400 zł za każdy miesiąc trwania zsyłki na Sybir, lecz kwota ta nie mogłaby być wyższa niż 30 tyś zł.. Sybiracy chcieliby także otrzymywać odszkodowanie w formie renty inwalidy wojennego. Świadczenie to, które obecnie wynosi ok 1300 zł miesięcznie, przyznawane jest poprzez decyzję kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Obecnie, osób uprawnionych do otrzymywania takiej renty jest około 4,5 tysiąca, co rocznie dawałoby koszt około 40 mln zł wypłacanych odszkodowań. O wysokość i przyznanie odszkodowań od wielu lat walczy Związek Sybiraków.

About Author: zlec