Stłuczka na terenie UE a odszkodowanie.

Wracając do Polski, moje auto brało udział w kolizji (nie z mojej winy). Wszystkie dokumenty wraz z zeznaniami posiadam. Co muszę zrobić po powrocie do kraju by uzyskać odszkodowanie?

Szkodę należy zgłosić po powrocie do Polski do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC. Reprezentanta do spraw roszczeń wobec firmy ubezpieczeniowej sprawcy można ustalić na stronach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zakładce “Likwidacja szkód – poszkodowani za granicą”.

Tags: ,
About Author: admin