Sprawdź jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie studenckie

Najlepsze ubezpieczenie dla studentów dziennych i zaocznych. Ranking polis zdrowotnych i życiowych dla osób studiujących. Pakiet ochrony od następst nieszczęśliwych wypadków studentów. Kompleksowa ochorna studentek i studentów – pakiet medyczny.

Każdy student powinien posiadać ubezpieczenie studenckie. Ubezpieczenie jest bardzo ważną sprawą, dzięki której student może normalnie funkcjonować na uczelni, a przy tym czuć się bezpiecznie. Często jest tak, że uczelnie same podpisują umowę z ubezpieczycielem i umożliwiają zakup tych ubezpieczeń swoim studentom. Jednak nie jest to jedyna możliwość ubezpieczenia się podczas etapu studiowania. Każdy student może ubezpieczyć się „na własną rękę” w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeniowym. Druga opcja umożliwia wybrać spośród istniejących na rynku ubezpieczeniowym ofert – tę najlepszą.

Ubezpieczenie dla studenta

Pierwszym oferowanym studentom ubezpieczeniem, który omówimy, będzie najpopularniejsze ubezpieczenie wśród akademickiej młodzieży. Oczywiście jest mowa o ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Najprościej ujmując, w razie wypadku, w którym nastąpi trwały uszczerbek na zdrowiu, ubezpieczenie to oferuje świadczenie w postaci odszkodowania. Zaś wysokość tego odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu (mierzony w procentach) oraz od wysokości sumy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem o charakterze nieobowiązkowym, jednak cieszy się dużą popularnością wśród studentów.

Ubezpieczenie KL

Ubezpieczenie KL nie oznacza nic innego niż ubezpieczenie kosztów leczenia. Jest to odpowiednie ubezpieczenie dla studentów, którzy wyjeżdżają na staż, praktykę bądź do pracy za granicę. W sytuacji, gdyby ubezpieczony został poszkodowany, ubezpieczenie to pokrywa koszty leczenia, koszt leków, a nawet podróż poszkodowanego do kraju.

Ubezpieczenie OC

Rozwijając skrót jest to ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Jeżeli student spowoduje uszczerbek na zdrowiu innej osoby, albo na rzeczy należącej do innej osoby, ubezpieczenie to będzie bardzo przydatne. Przydatne – zwłaszcza dla portfela studenta, gdyż koszty oraz odpowiedzialność mogą być przeniesione na zakład ubezpieczeń.

About Author: p.w.