SKOK Ubezpieczenia

SKOK Ubezpieczenia obsługuje 2,5 mln Polaków i udostępnia swoje produkty w 2000 oddziałach SKOK. Firma jest tworzona przez oferujące ubezpieczenia majątkowe TUW SKOK oraz oferujące ubezpieczenie na życie TU SKOK ŻYCIE SA. Od 2011 roku działa internetowa platforma sprzedażowa, która realizuje sprzedaż i obsługę administracyjną polis on-line, przez telefon oraz w placówkach SKOK. Towarzystwo adresuje swoją ofertę do członków SKOK, środowisk kościelnych, firm oraz klientów indywidualnych.

Screenshot of skokubezpieczenia.pl

Członkom SKOK firma oferuje ubezpieczenia:

 • Domu i mieszkania, w tym produkty Ubezpieczenie mieszkaniowe i Grupowe Ubezpieczenie Mieszkań
 • Inwestycyjne: Ubezpieczenie na życie z UFK PROFIT oraz z UFK PROGRES
 • Od utraty dokumentów
 • Ubezpieczenia podróżne
 • Do pożyczek: NNW ATUT, BONUS, PROMESA, PROMESA SUPERKOMFORT, CHWILÓWKA, dla Posiadaczy Linii Pożyczkowej, LINEA, PROMESA STANDARD, PROMESA PREMIUM, NNW WALOR
 • Ubezpieczenie zdrowotne i Ubezpieczenie Zdrowotne SALTUS
 • Na życie OPTIMUM oraz OPTIMUM MAX
 • Od utraty pracy: SUPERETAT, LABORA, POSADA
 • Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: DKO
 • Systematycznego Oszczędzania, PLUS, Polisa IKS, NNW
 • Ubezpieczenie komunikacyjne
 • Indywidualne Konta Emerytalne.

Osobom indywidualnym towarzystwo oferuje:

 • Ubezpieczenie mieszkaniowe
 • Ubezpieczenia podróżne
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
 • Indywidualne Konta Indywidualne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia komunikacyjne

Dla firm SKOK prezentuje polisy:

 • Na życie: OPTIMUM ZWIĄZKOWIEC oraz VERTUS
 • Majątkowe: ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie OC
 • Ubezpieczenie NWW PRYMUS
 • Ubezpieczenie zdrowotne SALTUS
 • Środowiska kościelne mogą skorzystać z ubezpieczenia instytucji kościelnych.
About Author: p.w.