SIGNAL IDUNA

SIGNAL IDUNA to duża, niemiecka grupa kapitałowa specjalizująca się we współpracy z rzemieślnikami oraz właścicielami małych i średnich firm.

Screenshot of www.signal-iduna.pl

Grupa SIGNAL IDUNA Dortmund/Hamburg powstała w 1999 r. przez połączenie SIGNAL Versicherungen Dortmund oraz IDUNA NOVA Hamburg. Tak powstały koncern jest największym niemieckim ubezpieczycielem dla ludzi trudniących się rzemiosłem. Zalicza się on do grona dziesięciu największych firm na niemieckim rynku ubezpieczeniowym.
SIGNAL IDUNA w tej chwili obsługuje ponad 10 milionów klientów. SIGNAL z biegiem czasu rozszerzyła swoją działalność o ubezpieczenia uniwersalne, mimo to wciąż specjalizuje się w ubezpieczeniach dla firm i wszelkich grup zawodowych.

Koncern powstał z towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, czyli organizacji o charakterze „samopomocowym”, które są ściśle związane ze środowiskami przedsiębiorców. Dlatego SIGNAL IDUNA kładzie duży nacisk na jak najpełniejszą obsługę środowisk rzemieślników, kupców i drobnych przedsiębiorców. Reprezentanci tych grup zasiadają we władzach SIGNAL IDUNA, by zapewnić sprawną wymianę myśli i doświadczeń.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A i SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A utworzone zostały na przełomie 2001 i 2002 roku. Spółki te od ponad 10 lat oferują klientom indywidualnym i grupowym kompleksowe pakiety ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Celem SIGNAL IDUNA jest otoczenie opieką każdej rodziny, dbanie zarówno o jej zdrowie, jak i majątek oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa na każdym etapie życia.

SIGNAL jest pionierem na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Pierwsi wprowadzili na polski rynek ubezpieczenia zdrowotne połączone z leczeniem szpitalnym. Oferta jest ciągle poszerzana, także o ubezpieczenia turystyczne. SIGNAL IDUNA jest wiodącym ubezpieczycielem właśnie na rynku ubezpieczeń turystycznych. W ciągu ostatnich pięciu lat działalności firmy, zaufało jej 8 milionów podróżujących Polaków.

About Author: p.w.