Roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej auta.

Niedawno doszło do kolizji mojego auta. Otrzymałem już zwrot poniesionych kosztów naprawy i przy okazji dowiedziałem się, że mogę wystąpić z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej auta. Jak to zrobić i ile mam na to czasu?

Może Pan ubiegać się o wyrównanie straty poniesionej podczas kolizji. W piśmie takim należy podać wartość tej straty (powinna być ona liczona jako różnica między wartością pojazdu przed uszkodzeniem i po jego naprawie), ubezpieczyciel następnie (o ile uzna roszczenie za podstawne) sam wyliczy utratę wartości. Przedawnienie następuje po 3 latach.

Tags: ,
About Author: admin