Rolniku, zadbaj o ubezpieczenie całości majątku z Concordia

Screenshot of www.concordiaubezpieczenia.pl

Standardem w obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych jest objęcie ochroną budynków w gospodarstwach. W zeszłym roku sprzedano ponad 1,5 mln takich polis. Mało który ubezpieczony zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że nie obejmują one mienia znajdującego się wewnątrz budynku, przykładowo maszyn i zwierząt.

Niepokojący okazuje się fakt, że niektórzy rolnicy zapominają o istnieniu dobrowolnych ubezpieczeń mienia znajdującego się w gospodarczych budynkach. Jest to postępowanie niebezpieczne, ponieważ jak pokazują dane, inwestycyjne nakłady na maszyny i narzędzia stanowią znaczną część wydatków tych przedsiębiorców. W przypadku utraty mienia w wyniku niespodziewanych zdarzeń losowych, rolnicy nie są w stanie odzyskać włożonych w niego nakładów lub swojego wynagrodzenia pod postacią marży. W jeszcze gorszym położeniu znajdą się rolnicy, którzy finansowali swoje nakłady przykładowo z kredytu – wtedy należy pokryć z własnej kieszeni zarówno, straty, jak i zaciągnięte zobowiązanie.

Compensa proponuje ochronę mienia znajdującego się w budynkach gospodarczych przed 13 obowiązkowymi lub dobrowolnymi 20 ryzykami. Te drugie obejmują przepięcia, szkody wodociągowe oraz dym i sadzę, szczególnie niebezpieczne w przypadku posiadania zwierząt hodowlanych, wrażliwych na trujące substancje znajdujące się np. w powietrzu. Warto pamiętać o tym, że gospodarstwo rolne jest najczęściej rezultatem pracy wielu pokoleń i dobrze jest zabezpieczyć jego wszystkie elementy.

About Author: p.w.