Rezygnacja z ubezpieczenia OC

Na pytanie, czy można zrezygnować z ubezpieczenia OC, odpowiedź brzmi, że można. Jednak nie zawsze i w każdym przypadku. W poniższym artykule przedstawimy sytuacje, które pozwalają nam na wypowiedzenie umowy z zakładem ubezpieczeń. Przedstawimy również, na jakich warunkach można to zrobić, aby nie przegapić ostatecznego terminu i mieć możliwość skorzystania z oferty, która jest cenowo o wiele bardziej korzystna dla nas.

Nawet jeśli jesteśmy posiadaczami ubezpieczenia OC, gdyż niedawno zawarliśmy umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym, mamy prawo z niego zrezygnować. Dobrze o tym pamiętać, zwłaszcza w sytuacji, gdy dowiemy się o korzystniejszej ofercie ubezpieczeniowej. Mamy prawo zrezygnować z obecnej umowy w ciągu 30 dni od czasu podpisania umowy z ubezpieczycielem. Jest oczywiście warunek, że umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres dłuższy od 6 miesięcy. Jeżeli spełniamy wszystkie warunki przedstawione powyżej mamy wszelką możliwość zrezygnowania z obecnego ubezpieczenia bez poniesienie żadnej kary.

Musimy się liczyć z tym, że w przypadku, gdy zrezygnujemy z umowy ubezpieczenia, nasze wpłacone już składki zostaną potrącone za okres, przez który korzystaliśmy z polisy ubezpieczeniowej.

W sytuacji, gdy kupimy używane auto, na które poprzedni właściciel wykupił polisę OC, możemy zrezygnować z niej i wykupić ubezpieczenie w innej firmie. Należy jednak złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia do 30 dni od dnia kupna auta od poprzedniego właściciela.

Jeśli kończy nam się umowa ubezpieczenia, a nie chcemy jej przedłużać, mamy prawo do wykupu polisy ubezpieczenia w innej firmie. Należy to zrobić, chociaż 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego. Powinniśmy powiadomić firmę ubezpieczeniową o naszej decyzji w formie pisemnej osobiście bądź listem poleconym.

Bardzo ważne, w przypadku, gdy postanowimy zrezygnować z umowy z obecnym ubezpieczycielem, jest zażądanie od firmy ubezpieczeniowej o wystawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia. Istotne to jest zwłaszcza w sytuacji, gdy wypracowaliśmy sobie zniżki. Nowy ubezpieczyciel widząc takie zaświadczenie może je uwzględnić przy naliczaniu składki.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł wyjaśnił wszelkie wątpliwości dotyczące możliwości rezygnacji z obecnego ubezpieczenia. Wiadomą rzeczą jest to, że każdy chce dla siebie jak najkorzystniejszą ofertę, dlatego warto pamiętać, kiedy możemy zmienić ubezpieczyciela.

About Author: p.w.