Ranking ubezpieczeń AC

Porównywarka ubezpieczeń AC. Wybór najlepszej oferty dostępnej na rynku. Możliwość zakupu online. Brak skomplikowanych formalności. Atrakcyjne warunki umowy. Możliwość przenoszenia zniżek. Kalkulator składek polis AC dla każdego za darmo przez Internet.

Jak porównywać

Aby efektywnie porównywać dostępne na rynku oferty, warto zwrócić szczególną uwagę na:

  • Sumę ubezpieczenia, która powinna być równa rynkowej wartości pojazdu
  • Zniżki, które mogą być przyznane za np. bezszkodową jazdę
  • Zwyżki, które mogą być przyznane z powodu np. wieku pojazdu
  • Dodatkowe pakiety przeciwkradzieżowe
  • Udział własny w szkodzie (za dodatkową opłatą można usunąć ten warunek)
  • Inne polisy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym
  • Miejsce zamieszkania właściciela pojazdu
  • Amortyzację – im starszy pojazd, tym większą część potrąca się z wypłacanego odszkodowania

Należy wziąć pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki, a nie tylko cenę składki, która dla większość kierowców jest jedynym kryterium wyboru.

Ranking

Warto samemu zadać sobie pytanie, czy poszukujemy dobrego czy taniego autocasco. Oferty towarzystw znaczącą się różnią i fakt, że każde z nich nazywa ofertę ubezpieczeniem AC wcale nie oznacza, że proponują podobny zakres ochrony. W przypadku polis AC porównanie konkurencyjnych ofert ma szczególne znaczenia zarówno dla ochrony naszego pojazdu jak i naszego portfela.

About Author: p.w.