PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej. Historia PZU sięga 1803 roku, wtedy to powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe na ziemiach polskich. PZU jest spadkobiercą tej, ponad 200-letniej tradycji.

Screenshot of www.pzu.pl

PZU od wielu lat zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, jak i publicznego, czy gospodarczego. Prócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU zarządza również otwartym funduszem emerytalnym, inwestycyjnym oraz wieloma programami oszczędnościowymi.

PZU to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. W 2006 roku firma uzyskała rekordowy wynik finansowy – jej zysk netto jest na poziomie 3,7 miliarda złotych, co stawia ją w gronie najbardziej dochodowych instytucji finansowych w kraju.

Grupa PZU swoim klientom ma do zaoferowania najszerszą gamę produktów ubezpieczeniowych na polskim rynku. Podstawowa działalność ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenia majątkowe, na życie oraz inne ubezpieczenia osobowe – w sumie ponad 200 rodzajów ubezpieczeń.

PZU w swoim działaniu konsekwentnie dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, systematycznego podnoszenia jakości oferowanych usług oraz stałego poszerzania możliwości rozwojowych. Logo PZU to jeden z najlepiej rozpoznawalnych znaków towarowych w Polsce, a sama firma jest najbardziej ceniona za doświadczenie i tradycję, polskie pochodzenie oraz silną pozycję finansową. To największa firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, zarówno pod względem wielkości generowanych przez nią obrotów, liczby klientów, sieci placówek oraz zatrudnionych oraz współpracujących agentów. Sieć dystrybucji i obsługi umożliwia wszystkim klientom, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, łatwy dostęp do produktów firmy.

About Author: p.w.