Przeanalizuj ubezpieczenia dla firm

Elastyczność ofert ubezpieczeniowych dla firm. Szeroki zakres ochrony polis firmowych. Możliwość wyboru najtrafniejszej oferty. Kompleksowa ochrona majątku firmy. Oszczędność czasu z polisą dla przedsiębiorców. Porównaj oferty ubezpieczeń dla firm.

Ubezpieczenie dla firm to zapewnienie sobie ochrony przed utratą majątku lub jego uszkodzeniem, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi. To również troska o pracowników i możliwość grupowego ubezpieczenia NNW. Oferty są różnorodne i można dostosować je do własnych potrzeb z zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego profilu i własnych priorytetów.

Przedsiębiorca sam wybiera zakres ubezpieczenie swojej firmy – można zdecydować się na ubezpieczenie obejmujące wszystkie ryzyka, lub jedynie te wybrane. Można je także dowolnie poszerzać przez zastosowanie klauzul dodatkowych:

  • Szeroki zakres
  • Pakiet ochrony wydziela rożne rodzaje ubezpieczeń
  • Ubezpieczenie OC – za szkody wyrządzone pracownikom, podwykonawcom, za produkt czy inne ryzyka branżowe
  • Ubezpieczenia majątkowe – celem ochrony majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy
  • Ubezpieczenie pracowników NNW – szeroka oferta świadczeń dodatkowych
  • Ubezpieczenie assistance – pomoc w razie nieprzewidzianych sytuacji i wypadków, zarówno medyczna, prawna jak i potrzebnych fachowców

Należy pamiętać, że posiadanie ubezpieczenia OC wraz z wysokością sumy gwarancyjnej często bywa koniecznym warunkiem do podpisania umowy handlowej etc.

Korzyścią dla właściciela firmy jest możliwość oszczędności czasu poprzez umieszczenie wielu rodzajów domniemanego ryzyka na jednej polisie. Warto wybrać te ryzyka, które zabezpieczą potrzeby firmy jak również sprawdzić jej wartość i ubezpieczyć na wartość odtworzeniową. Ochrona majątku przedsiębiorstwa zapewni poczucie bezpieczeństwa w razie nagłych wypadków.

About Author: p.w.