Prawo do odszkodowania

Prawo do odszkodowania dla pokrzywdzonych w wypadkach lub przez obowiązujące prawo. Szybka i fachowa pomoc w sprawach odszkodowawczych. Dowiedz się jak otrzymać najlepszą pomoc. Sprawdź czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania. Nie trać czasu, bo jet bardzo cenny w odzyskiwaniu świadczeń.

Odszkodowanie to świadczenie, które należne jest poszkodowanemu w zamian za wyrządzone szkody.  Świadczenie to można uzyskać od określonego, odpowiedzialnego za szkodę podmiotu prawa cywilnego, czyli osoby fizycznej lub prawnej, a nawet Skarbu Państwa. Prawo do odszkodowania przysługuje każdemu ubezpieczonemu na daną okoliczność, który uległ wypadkowi lub podmioty prawa cywilnego zaniechały lub umyślnie działały na jego niekorzyść.

Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody lub rekompensatę uszczerbku, który nastąpił w wyniku wypadku. Odszkodowanie należy się poszkodowanemu nie tylko z powodu szkód materialnych, prawo do odszkodowania przysługuje również za szkody niematerialne, potocznie zwanym odszkodowanie za straty moralne. Do szkód niematerialnych (strat moralnych) zaliczamy strach, ból, cierpienie oraz konieczność zarzucenia swoich marzeń i realizowanych życiowych pasji.

Prawo do odszkodowania zachowują również najbliżsi poszkodowanego, w przypadku jego śmierci w wyniku wypadku. O odszkodowanie mogą starać się też rodzice małoletniego poszkodowanego w jego imieniu. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy i jakie odszkodowanie nam się należy warto zgłosić się o pomoc do kancelarii prawnej, zwłaszcza takiej, która specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych.

About Author: zlec