Pramerica

Pramerica Życie TUiR SA jest członkiem Amerykańskiej grupy kapitałowej Prudential Financial Inc. Adresuje swoją ofertę dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorczych i bancassurance. Funkcjonuje w 40 krajach Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej, USA. W Polsce firma obsługuje 100 000 klientów, gdzie rozpoczęła działalność w 1999r.

Screenshot of www.pramerica.pl

Ubezpieczenia na życie proponowane przez Pramerica: Na całe życie, Na całe życie z Funduszem Kapitałowym, Bezterminowe na życie, Terminowe na Życie- Ochrona Dochodu, Terminowe na Życie, Na wypadek śmierci lub inwalidztwa wskutek NW, Terminowe Dzieci, Terminowe na życie – wersja Biznes.

Ubezpieczenia zdrowotne: na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu lub operacji, zwolnienie z obowiązku opłacania składek z powodu długotrwałej niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz na wypadek zachorowania dziecka.

Przyszłość dzieci można ubezpieczyć poprzez produkty: na życie i dożycie, na całe życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, ubezpieczenie terminowe dzieci.

Ubezpieczenie kredytu jest zagwarantowane poprzez produkty: Na życie- ochrona dochodu, Ubezpieczenie Terminowe na Życie, Terminowe na Życie z malejącą sumą ubezpieczenia. Natomiast produkty emerytalne: Ubezpieczenie na życie z emeryturą, na życie i dożycie, na całe życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

About Author: p.w.