Ubezpieczenia rolne 

Polsce ubezpieczenia rolne obejmują: ubezpieczenia dobrowolne, ubezpieczenia obowiązkowe. Ubezpieczenia dobrowolne w rolnictwie najczęściej dotyczą ubezpieczeń takich jak: 1. ubezpieczenia mienia ruchomego, obejmującego: ruchomości domowe: sprzęt, meble, dzieła sztuki, i inne, inwentarz martwy: maszyny, narzędzia, sprzęt rolniczy, nawozy, pasze i inne, zwierzęta gospodarskie, przechowywane ziemiopłody. 2. ubezpieczenia upraw, plonów, drzew i krzewów owocowych oraz plantacji jagodowych. […]

Ubezpieczenia finansowe 

Jest to urządzenie gospodarcze zapewniające pokrycie przyszłych potrzeb majątkowych, wywołanych u wszelkiego rodzaju kredytodawców przez niedotrzymanie od określonych kredytobiorców w ściśle określonych sytuacjach należności za udzielony przez kredytodawcę kredyt. Ubezpieczenie finansowe mogą być realizowane w formie umowy ubezpieczeniowej lub gwarancji ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia kredytów dzielą się na ubezpieczenia kredytów finansowych i towarowych. Ubezpieczenia kredytów finansowych dotyczą […]

Ubezpieczenie przemysłowe 

Ubezpieczenia przemysłowe można podzielić na ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe. Przedmiotem ubezpieczenia przemysłowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem. Interes, który da się ocenić w pieniądzu. Tego typu ubezpieczenie chroni przed zniszczeniem i stratą. Przedmiotem ubezpieczenia może być dobytek, mienie i rzeczy wartościowe przed skutkami różnych zdarzeń, wypadków czy katastrof. W […]

5 najważniejszych informacji o ubezpieczeniu NNW. 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków pozwoli zabezpieczyć się nam i naszej rodzinie przed przykrymi skutkami zdarzeń losowych. Jeśli zastanawiasz się nad jego wyborem, poniżej przedstawiam 5 najważniejszych informacji, dzięki którym dowiesz się więcej o ubezpieczeniu NNW.

OWU – ogólne warunki ubezpieczenia. 

Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) to przepisy stosowane do ubezpieczeń. Ustalają obowiązki stron umowy ubezpieczenia.

Odszkodowanie bez okazania dowodu. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą wypłacały odszkodowanie nawet w sytuacji, gdy nie mamy wydrukowanej polisy.

Polisy dla menedżerów finansowych będą droższe. 

Polisy Directors & Officers (D&O) dla menedżerów z branży finansowej będą droższe.

PZU będzie miało więcej srodków na realizację planów. 

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że nie będzie pobierać dywidendy z zysku PZU za rok 2008. Powodem takiej decyzji jest umożliwienie skuteczniejszej realizacji planów dla PZU.

Powstaną zakłady reasekuracyjne. 

W piątek została uchwalona nowelizacja do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zezwala ona na powstawanie tak zwanych zakładów reasekuracyjnych.

Lepsze wyniki ubezpieczycieli według GUS. 

Główny Urząd Statystyczny podał w komunikacie informacje o wzroście wyniku finansowe ubezpieczycieli.