Poznaj ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe na życie. Odpowiednia polisa dla pracowników, osób aktywnych zawodowo. Pełna ochrania w razie wypadku przy pracy. Gwarantowane świadczenia rehabilitacyjne dla poszkodowanych. Ranking polis ubezpieczeniowych od wypadku.

Ubezpieczenie wypadkowe – świadczenia

Jeżeli nastąpiła sytuacja, przez którą nie jesteśmy w stanie pracować bądź nabawiliśmy się choroby zawodowej, możemy liczyć na wypłatę świadczenia od ubezpieczyciela. Świadczeniem takim może być: zasiłek chorobowy, wyrównawczy, odszkodowanie, renta rodzinna, szkoleniowa, z tytułu niezdolności do pracy. Możemy również liczyć na dodatek do renty rodzinnej oraz na dodatek pielęgnacyjny. Gdyby zaistniała konieczność zakład ubezpieczeń gwarantuje nam świadczenie rehabilitacyjne.

Kto jest objęty ochroną ubezpieczenia wypadkowego?

Osoby, które objęte są ubezpieczeniem wypadkowym to przede wszystkim: pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielnie, prowadzący działalność pozarolniczą, posłowie, senatorowie, pobierający stypendia sportowe, duchowni. Również ochroną ubezpieczenia objęci są funkcjonariusze Służby Celnej, a także osoby, które odbywają służbę zastępczą.

Składki

Wysokość płaconej składki zależy od kilku czynników. Przede wszystkim zależy od tego, do jakiej grupy działalności zalicza się prowadzona przez nas działalność. Na wysokość składki wpływa także to, do jakiej kategorii ryzyka zalicza się nasza działalność. Wiadomo, że osobie pracującej na przykład na stanowisku administracyjnym, grozi mniejsze ryzyko wypadku niż osobie, która pracuje przy wydobywaniu węgla bądź w górnictwie rud metali. Wszystko to wpływa na stopę procentową składki ubezpieczeniowej.

About Author: p.w.