Poznaj ubezpieczenie osobowe

Najlepsze ubezpieczenie osobowe na polskim rynku. SZybkia wypłata świadczeń, niskie składki. Dostęp do najlepszej opieki z polisą osobową. Sprawdź, czy masz aktualną polisę. Ranking polis osobowych – kalkulator rat składek online.

Ubezpieczenia te wywodzą się z grupy ubezpieczeń majątkowych, które można zamiennie nazywać również ubezpieczeniami gospodarczymi. Ubezpieczenie osobowe obejmuje wiele rodzajów, między innymi: ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie na życie

Dotyczy ono samej śmierci bądź dożycia. Jest nie tylko próbą zabezpieczenia rodziny na wypadek jedynej osoby, przynoszącej dochody w gospodarstwie domowym, ale także jest formą oszczędzania. W tym ubezpieczeniu możemy ubezpieczyć życie swoje bądź cudze życie. Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczyć osobę, od której inni domownicy są zależni finansowo od nieszczęśliwych zdarzeń, których efektami mogą być: kalectwo, choroba, a nawet niezdolność do pracy.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie te należy do ubezpieczeń osobowych. Jego głównym celem ochrona życia i zdrowia. Zabezpieczone ubezpieczeniem są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała. Gdy ubezpieczonemu stanie się jedna z sytuacji wymienionych powyżej, zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu świadczenie, które zrekompensuje mu straty finansowe poniesione podczas konieczności leczenia bądź zakupu leków.

Zakres ubezpieczenia osobowego

Ubezpieczenia osobowe są skoncentrowane na życiu i zdrowiu. Ubezpieczenie o charakterze społecznym jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Zakresem ubezpieczenia jest przede wszystkim ochrona uszkodzenia ciała i zdrowia. Chroni ono także przed skutkami śmierci. Rekompensuje stratę po zmarłym, który był jedyną osobą, która posiadała w danej rodzinie przychody finansowe, a reszta członków była od niego uzależniona.

About Author: p.w.