Powstanie Compensy Dystrybucji

Screenshot of www.compensa.pl

Z połączenia Vienna Finanse oraz Benefia Dystrybucja powstała nowa spółka Compensa Dystrybucja. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wykonano 28 listopada bieżącego roku. Vienna Insurance Group jest głównym inicjatorem powstania dystrybucyjnego podmiotu.

Fuzji uległy dwa towarzystwa, Compensa Życie i Benefia Życie. Ich produkty były dotychczas rozdysponowane przez Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja. Nowy podmiot spełni funkcję dystrybucyjną dla oferty życiowej Compensy TU na Życie S.A. oraz majątkowych spółek VIG Polska. Compensa Dystrybucja odegra prawdopodobnie wielką wolę na rynku sprzedaży ubezpieczeń indywidualnych i grupowych w naszym kraju.

Nowa spółka posiada 15 przedstawicielstw, w których zatrudnionych zostało około 400 agentów. Sprzedają oni głównie standardowe produkty ochronne oraz te z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Wprowadzona reorganizacja dotyczy także personaliów. Do zarządu powstałego podmiotu dołączyli pracownicy zarządu Vienna Finanse i Benefia Dystrybucja, W. Stockmeyer, K. Kuchta, D. Andruszkiewicz i T. Borowski. Franz Fuchs, prezes Vienna Insurance Group w Polsce ma nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój sprzedażowych wskaźników Compensy Dystrybucji.

About Author: p.w.