Powstaną zakłady reasekuracyjne.

W piątek została uchwalona nowelizacja do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zezwala ona na powstawanie tak zwanych zakładów reasekuracyjnych.

Reasekuracja towarzystwa ubezpieczeniowego polega na ubezpieczeniu go w innym towarzystwie. Do towarzystwa ubezpieczającego przenoszona jest część (lub całość) składek jak i zobowiązania wynikające z umów ubezpieczeniowych. Towarzystwa mogą stosować reasekurację np. w sytuacji ubezpieczenia dużych przedsiębiorstw, fabryk itp… Zabezpieczają się przy tym przed ewentualnymi negatywnymi zdarzeniami na duża skale (np. duże awaria).

About Author: admin