Poszkodowane, ranne oraz nieżyjące ofiary w wypadku.

Każdego dnia dochodzi do różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych. Niestety bywa i tak, że ucierpi na tym nie tylko uszkodzony  pojazd, ale także osoby znajdujące się w nim. Skutkiem tego następują szkody nazywane osobowymi.

Zasady naprawienia szkody osobowej

W kodeksie cywilnym można znaleźć ogólne warunki postępowania w przypadku wystąpienia szkody osobowej. I tak art.444.k.c stanowi, iż gdy nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie ciała zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokrycia wszelkich związanych z tym kosztów i na nasze żądanie musi z góry przeznaczyć ustaloną sumę pieniędzy, która pokryje koszty leczenia. Natomiast, jeśli w wyniku wypadku zostajemy inwalidami i nie jesteśmy już zdolni do wcześniej wykonywanej pracy, musimy dostać pieniądze na przyuczenie do innego zawodu. W tym wypadku możemy również żądać przyznania odpowiedniej renty.  Oczywiście może zdarzyć się, że nie da się od razu ustalić wielkości szkody, w tej sytuacji możemy ubiegać się o rentę tymczasową.

Śmierć poszkodowanego

Art. 446.k.c stanowi iż w sytuacji, gdy w wyniku wypadku poszkodowany poniesie śmierć, ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w wyniku pogrzebu (np. postawienie nagrobka, odzież żałobna, kwiaty )i leczenia temu, kto je poniósł. Natomiast jeśli na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny lub był on jedyną osobą dostarczającą bliskim osobom środków do życia, mogą oni ubiegać się o rentę w wysokości stosownej do ich potrzeb. Jeśli w skutek śmierci poszkodowanego znacznie pogorszyła się sytuacja życiowa jego rodziny, zdarza się, że zostaje przyznane jej odszkodowanie. Kolejne związane z tą sytuacją świadczenie to zadośćuczynienie. Nie ma ono na celu pokrycia strat materialnych, ale tych związanych z bólem i cierpieniem. Jego kwota ustalana jest na podstawie wszystkich okoliczności, które miały wpływa na doznaną krzywdę i wypłacana jest jednorazowo. Duże znaczenie ma także wiek osoby poszkodowanej oraz zawód jaki wykonuje. Zadośćuczynienie obejmuje nie tylko urazy, które nastąpiły w wyniku wypadku, ale także te, które mogą wystąpić w przyszłości. O tego typu odszkodowanie starać się może nie tylko małżonek zmarłego, ale i także dzieci, wnuki, rodzeństwo i inni krewni (np. bratowa, teściowa).

Odszkodowanie jednorazowe

O odszkodowaniu jednorazowym potrzebne nam informacje znajdziemy w art.447.k.c. Poszkodowany może się o nie ubiegać w przypadku, gdy zostanie inwalidą. Do jego głównych celów należy ułatwienie wykonywania nowego zawodu.

Kiedy należy nam się odszkodowanie ?

Odszkodowanie z tytułu szkody osobowej uzyskamy pod warunkiem, że wypadek nastąpił podczas: postoju pojazdu, jego ruchu, wsiadania i wysiadania, naprawy, załadunku lub rozładunku. Należy jednak pamiętać, iż bardzo ważne jest posiadanie dowodów na to, że należy nam się kompensata. W tym przypadku są to:

  • dokumentacja medyczna
  • informacje pozwalające ustalić jak wyglądało nasze życie przed wypadkiem
  • koszty jakie zostały poniesione w związku z dojazdem na leczenie
  • rachunki przedstawiające koszty poniesione w związku z leczeniem lub rehabilitacją
  • dokumenty z wysokością dochodów, które osiągamy
About Author: MG