Popularność ubezpieczeń grupowych

Statystyka jasno pokazuje, że ubezpieczenie grupowe są w Polsce niezwykle popularne. Korzysta z nich kilka milionów pracujących osób. Większość z tych ubezpieczeń przewiduje wypłatę świadczenia nie tylko w sytuacjach nieszczęśliwych, ale również z powodu wydarzeń szczęśliwych np. gdy pracownikowi urodzi się dziecko.

Jakie wydarzenia obejmuje ubezpieczenie grupowe?

Zazwyczaj ubezpieczenia grupowe dla pracowników gwarantują bardzo szeroki zakres ochrony. Świadczenia są wypłacane w przypadku: zgonu dziecka, rodziców, teściów czy urodzenia martwego dziecka. Wiele z ubezpieczeń gwarantuje też wypłatę gotówki w przypadku urodzenia żywego dziecka (jest to najczęściej wypłacane świadczenie).

chrona nie obejmuje oczywiście tylko wydarzeń w najbliższej rodzinie – przede wszystkim dotyczy osoby samego ubezpieczonego. Otrzyma on więc odszkodowanie, jeśli dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, straci zdolność do podejmowania pracy zarobkowej lub jego rodzina otrzyma świadczenie, gdy zginie on w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub gdy nastąpi zgon z przyczyn naturalnych. Niektóre polisy przewidują także wypłatę świadczenia z powodu śmierci małżonka lub partnera życiowego – wypłacana kwota jest wyższa niż w przypadku zgonu innych członków rodziny.

Warto podkreślić, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony ubezpieczenia grupowego o dodatkowe opcje. Dodatkowe ubezpieczenia mogą dotyczyć wypłaty świadczeń w przypadku leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych czy zachorowania na nowotwór. Ciekawym rozwiązaniem oferowanym przez kilka zakładów ubezpieczeniowych jest także możliwość skorzystania z telediagnozy, która pozwala na skonsultowanie się w przypadku choroby z najlepszymi lekarzami w Stanach Zjednoczonych.

Procedura przystępowania do ubezpieczenia grupowego jest bardzo prosta. Nie potrzebne są bowiem badania lekarskie. Oznacza to, że z polisy takiej może skorzystać każdy bez względu na swój wiek i stan zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że im wyższa jest średnia wieku osób ubezpieczonych lub im większe jest ich ryzyko zawodowe, tym wyższa będzie składka na ubezpieczenie. Wynika to z faktu, że wyższe ryzyko wymusza podniesienie składki ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie grupowe czy indywidualne?

Brokerzy ubezpieczeniowi nie są jednak tak przychylnie nastawieni do ubezpieczeń grupowych jak pracownicy firm, w których można z nich skorzystać. Najczęściej podkreślają oni, że ubezpieczenie grupowe zapewnia złudne poczucie ubezpieczenia – składka w wysokości 50-60 zł miesięcznie nie jest bowiem w stanie zapewnić należytej kwoty wypłacanych świadczeń.

Niskie kwoty świadczeń mogą więc spowodować, że ubezpieczony za ciężki uszczerbek na zdrowiu dostanie kilka tysięcy złotych, które nie wystarczą na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, nie wspominając już o ewentualnym pokryciu strat związanych z utratą zatrudnienia lub ze zmniejszeniem się wysokości dochodów. Brokerzy podkreślają także, że towarzystwa ubezpieczeniowe proponując ubezpieczenia grupowe, chcą jedynie pozyskać dużą liczbę klientów jednocześnie – opłacalność ubezpieczeń jest dla nich sprawą drugoplanową.

Trzeba jednak pamiętać, że polisy grupowe są dla wielu mniej zamożnych osób jedyną szansą na ubezpieczenie się. Nawet niewysokie wsparcie finansowe w trudnych chwilach jest więc dla nich bardzo istotne. Niektórzy pracodawcy oferują także pokrycie składki na ubezpieczenie grupowe z własnych środków lub opłacają składkę wspólnie z pracownikiem w określonych częściach. Pracodawcy korzystają również z rozwiązania, w którym ubezpieczenie na życie jest opłacane przez nich do wysokości odprawy pośmiertnej, a koszty dodatkowych umów ubezpieczeniowych są pokrywane przez pracowników.

Którą polisę wybrać?

Różnorodność ofert towarzystw ubezpieczeniowych powoduje, że trudno porównać ze sobą wszystkie polisy. Ubezpieczenia grupowe najczęściej mają podobne zakresy ochrony i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dla niektórych pracowników może być jednak bardzo ważne, że dana polisa nie przewiduje wypłaty świadczenia w przypadku zgonu partnera życiowego – odszkodowanie jest wypłacane jedynie z powodu śmierci małżonka.

Ponadto uważa się, że do ubezpieczeń grupowych lepiej opłaca się przystępować osobom starszym lub schorowanym, które mogłyby zostać niedopuszczone do ubezpieczenia indywidualnego. Wszystkie te czynniki powodują, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, które ubezpieczenie jest lepsze – grupowe czy indywidualne.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że trzeba wybierać polisy stabilnych towarzystw ubezpieczeniowych. Umowa z nimi podpisywana jest bowiem na wiele lat. Co prawda, w Polsce nie zdarzyło się, że ubezpieczyciel zbankrutował, jednak kilku z nich wycofało się z naszego rodzimego rynku.

About Author: p.w.