Pomoc prawna

Wielu z nas uczciwie i regularnie opłaca składki na ubezpieczenie ale często w sytuacji gdy ubezpieczyciel jest obowiązany wypłacić nam odszkodowanie ucieka się on do metod mających na celu zmniejszenie kwoty odszkodowania lub nie wypłacenia go w ogóle.

Oto lista najczęstszych sytuacji, w których ubezpieczyciele próbują oszukać ubezpieczonego.

Ubezpieczenia komunikacyjne: