Polisy zdrowotne zapewniają dostęp do świadczeń szpitalnych

Prywatne firmy ubezpieczeniowe od kilku lat oferują swoim klientom możliwość skorzystania z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Osoby, które zdecydują się na ich wykup, mogą liczyć na uzyskanie dostępu do podstawowych świadczeń medycznych, wizyt u lekarzy specjalistów czy do badań diagnostycznych. Ubezpieczyciele wyszli jednak naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i poszerzyli ofertę polis zdrowotnych o możliwość skorzystania w ich ramach z leczenia szpitalnego.

Polisy tego typu obejmują organizację i pokrycie kosztów świadczeń udzielanych w szpitalach. Klienci firm ubezpieczeniowych zyskują gwarancję, że m.in.: w trakcie pobytu w szpitalu będą przebywać w jednoosobowym pokoju (niekiedy dwuosobowym, jeśli szpital nie posiada sali pojedynczych).

Ponadto znajdą się oni pod stałą opieką pielęgniarską oraz będą mieć możliwość wyboru lekarza nadzorującego ich leczenie. Koszty różnych operacji zostaną pokryte zgodnie z zapisami polisy. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe zapewniają także opiekę konsultanta, który pełni funkcję wspierająca i informacyjną, gdy klient firmy znajdzie się w szpitalu.

Z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych obejmujących leczenie szpitalne mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i pracodawcy. Leczenie może także odbywać się we wszystkich placówkach, które podpisały kontrakt z danym towarzystwem – mogą być to więc szpitale publiczne i prywatne.

Koszt polisy zdrowotnej jest zależny od wieku, płci i zakresu usług wybranych przez daną osobę. Eksperci podkreślają jednak, że standardowe pakiety nie obciążają zbyt mocno domowego budżetu przeciętnego Polaka. Średnia wysokość składki na ubezpieczenie waha się od 50-85 złotych.

About Author: p.w.