Polisy dla menedżerów finansowych będą droższe.

Polisy Directors & Officers (D&O) dla menedżerów z branży finansowej będą droższe.
Polisa D&O jest to ubezpieczenie chroniące od błędnych decyzji w zarządzaniu, pociągających za sobą straty finansowe. Poprzedni rok dla wielu firm okazał się zły. Często przyczyną słabych wyników było używanie przez kadry menedżerskie ryzykownych instrumentów finansowych , np. takich jak opcje walutowe. Ubezpieczyciele przyznają, iż za podwyżką cen polis D&O przemawiają roszczenia z powodu strat spowodowanych właśnie tymi instrumentami. Podwyżkami zostaną najpewniej objęci jedynie menedżerowie.

About Author: admin