Polisa na życie – najważniejsze informacje

Ochrona najbliższych z ubepieczeniem na życie. Niezmienna wysokość składki dla każdego, w każdym wieku. Atrakcyjne warunki cenowe – ubepieczenie online. Wybór najlepszej oferty na rynku – bezpłatny ranking. Uproszczona procedura zawierania umowy. Możliwość zakupu polisy na życie online.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zadbać o zabezpieczenie swoich bliskich. Umowę może zawrzeć każdy w wieku od 18 do 86 lat (choć istnieją różne granice wiekowe w zależności od wybranej polisy), posiadający pełną zdolność prawną. Nie jest istotny stan zdrowia osoby ubezpieczonej – nie ma konieczności wypełniania ankiety medycznej. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wsparcia finansowego najbliższej rodzinie klienta w razie jego śmierci. Ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony.

Klient sam wybiera sumę ubezpieczenia. Kwota polisy na wypadek zgonu ubezpieczonego może wynosić od 5 000 zł do 100 000 zł, z zależności od sum ubezpieczenia na poszczególnych ryzykach. Ubezpieczony ma możliwość zmiany beneficjenta lub beneficjentów w każdym momencie trwania umowy.

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki ustalana jest według: łącznej wysokości sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego oraz częstotliwości opłacania składek. Klient sam wybiera dogodną dla siebie częstotliwość wpłat: jednorazowo, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Przykładowo, wg danych określonych przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych, dla kobiety 40 letniej, gdy suma ubezpieczenia wynosi 50 000 zł a czas płacenia składek 30 lat, wówczas stawka miesięczna ubezpieczenia wynosi 31, 40 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie i potwierdzenia rachunku kwotą składki ubezpieczeniowej.

About Author: p.w.