Polisa ubezpieczeniowa

Własna polisa ubezpieczeniowa. Czy potrzebna jest umowa ubezpieczeniowa? Najatrakcyjniejsza polisa przez Internet dla każdego. Gwarancja błyskawicznej wypłaty świadczenia, przystępne składki. Specjalnie dla Ciebie nowe świadczenia, atrakcyjne zniżki, zakup online.

Definicja polisy ubezpieczeniowej

Polisa ubezpieczeniowa jest to pewien dokument. Dokument ten jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczeniowej. W umowie ubezpieczeniowej występują dwa podmioty – ubezpieczający oraz zakład ubezpieczeń. Tak więc rozwijając definicję polisy: jest to dokument, który jest potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym.

Co możemy wyróżnić w polisie ubezpieczeniowej?

W dokumencie tym zawarte są wszystkie informacje dotyczące zakupionego ubezpieczenia, a mianowicie warunków, na jakich zostało ono kupione. W polisie ubezpieczeniowej znajdziemy również dane osoby ubezpieczonej oraz dane zakładu ubezpieczeń. Pamiętajmy, że nie w każdym przypadku osobą ubezpieczająca jest osobą ubezpieczoną.

Informacje dotyczące ubezpieczenia zawierają: wysokość sumy ubezpieczenia, wysokość składki, jaką ubezpieczony jest zobowiązany do zapłaty, okres ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności ubezpieczającego. Natomiast informacje dotyczące klienta (ubezpieczonego) zawierają dane personalne.

Rodzaje polis ubezpieczeniowych

Polisy ubezpieczeniowe można zaklasyfikować ze względu na rodzaj zawartej umowy oraz sposobu jej realizacji. Wyróżniamy następujące rodzaje polis ubezpieczeniowych: polisy indywidualne, polisy grupowe, polisy ubezpieczeniowe zbiorowe, a także polisy generalne.

About Author: p.w.