Polisa oc na miesiąc

Polisa krótkoterminowa dostosowana do szybkich potrzeb. Pełny zakres tymczasowej odpowiedzialności. Możliwość zakupu polisy online, ubezpieczenie dostosowane do potrzeb klienta. Poczucie bezpieczeństwa z ubezpieczeniem na jeden miesiąc. Gwarancja wypłaty świadczenia na czas, fachowa pomoc.

Ubezpieczenie na minimum miesiąc

Okres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według generalnej zasady wynosi 12 miesięcy. Jednak można zawrzeć umowę także na okres krótkoterminowy (co najmniej na 30 dni – miesiąc), gdy pojazd mechaniczny:

  • jest zarejestrowany na stałe, zaś posiadacz pojazdy prowadzi handel używanymi samochodami,
  • jest zarejestrowany czasowo,
  • bądź jest zarejestrowany za granicą,
  • to pojazd wolnobieżny,
  • to pojazd historyczny.

Kupno ubezpieczenia

Jako, że ubezpieczenie OC ppm jest ubezpieczeniem obowiązkowym należy zawrzeć umowę najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Istnieją również inne okoliczności, przed którymi należy zawrzeć umowę ubezpieczenia, między innymi takie jak:

  • wprowadzenie do ruchu:
  • pojazdu wolnobieżnego, historycznego,
  • pojazdu niezarejestrowanego-mechanicznego.
  • zamiar przekroczenia granicy.

Początek odpowiedzialności

Początek odpowiedzialności, jak w przypadku wielu ubezpieczeń, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z wpłaceniem pierwszej raty składki. Wyjątkiem są natomiast ubezpieczenia na okres krótkoterminowy, umowy zawierane przed zarejestrowaniem pojazdu oraz gdy przedłużamy umowę na kolejny okres ubezpieczenia.

About Author: p.w.