polisa ac – dobre ubezpieczenie

ranking najlepszych ofert ubezpieczeń AC. Wykup polisę AC i odbierz premię. Promocja na najlepsze ubezpieczenia AC i OC. Ochorna auta od kradzieży – kalkulator składek online. Sprawdź, czy nie przepłacasz za swoje ubepzieczenie AC.

Ubezpieczenie autocasco odpowiedzialne jest za ochronę pojazdów przed uszkodzeniem bądź kradzieżą. W porównaniu do ubezpieczenia OC ppm, nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Mimo dobrowolnego charakteru ubezpieczenia wielu posiadaczy pojazdów, w szczególności luksusowych i drogich, decyduje się na ubezpieczenie autocasco.

W ubezpieczeniu AC możemy ubezpieczyć szkody:

 • powstałe w wyniku jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd,
 • powstałe w pojazdach używanych do jazd próbnych, bądź tych o charakterze prototypu,
 • powstałe w pojazdach służących w szkołach nauk jazdy,
 • powstałe w pojazdach wynajmowanych.

Za dodatkową opłatą ubezpieczyć możemy wyposażenie naszego pojazdu. Wyposażeniem dodatkowym są elementy, które nie należą do wyposażenia seryjnego pojazdu, aczkolwiek są zamontowane w sposób trwały. Do wyposażenia dodatkowego możemy zaliczyć:

 • sprzęt audio foniczny, audiowizualny,
 • głośniki i anteny,
 • pokrowce siedzeń i dywaniki,
 • nakładki,
 • bagażnik zewnętrzny,
 • klimatyzacja,
 • barek,
 • naklejki reklamowe,
 • taksometr, tachograf.

Firmy ubezpieczeniowe zawierają umowę ubezpieczenia autocasco na podstawie pisemnego wniosku ubezpieczającego, sporządzonego na formularzu firmy. We wniosku tym powinno być zawarte między innymi:

 • imię, nazwisko ubezpieczającego,
 • użytkownik pojazdu,
 • wiek użytkownika pojazdu,
 • dane pozwalające zidentyfikować ubezpieczanego pojazdu.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na maksymalnie 1 rok, ale można także zawrzeć taką umowę na czas krótszy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, razem z tym w parze idzie także wpłacenie pierwszej raty składki. Wysokość składki może zależeć od:

 • wartości i rodzaju pojazdu,
 • zakresu umowy ubezpieczeniowej,
 • ryzyk dodatkowych,
 • indywidualnej oceny ryzyka.

Umowa ubezpieczenia kończy się, jeżeli rata składki ubezpieczeniowej lub cała wartość składki nie została wpłacona w terminie. Do rozwiązania umowy zachodzi, kiedy:

 • zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie równej wartości pojazdu,
 • wyczerpie się suma ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania,
 • nastąpi utrata przedmiotu ubezpieczenia,
 • miną 2 dni robocze od daty zbycia pojazdu.
About Author: p.w.