OWU – ogólne warunki ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczeń (OWU) to przepisy stosowane do ubezpieczeń. Ustalają obowiązki stron umowy ubezpieczenia.

OWU powinny być zgodne z normami prawnymi i z Ustawą ubezpieczeniową i odnośnymi przepisami kodeksu cywilnego. Warunki powinny być opracowane w sposób ścisły i jasny oraz zatwierdzone przez władze zakładu ubezpieczeń. W razie sporu spowodowanego dwuznacznym brzmieniem warunków ogólnych racja przyznawana jest z reguły ubezpieczającemu.
OWU ustalają: przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, okres trwania ubezpieczenia, sposób ustalania sumy ubezpieczenia, podstawę ustalenia składki i sposób oraz termin jej zapłacenia, obowiązki ubezpieczającego w czasie trwania umowy i w razie wystąpienia szkody, sposób ustalenia wysokości odszkodowania i termin jego realizacji.
Większość Polaków nie czyta OWU przed podpisaniem umowy. Oznacza to, że polski konsument mimo edukacji medialnej nie ma ochoty poświęcić godziny czasu na to, by zapoznać się z warunkami umowy, którą podpisuje. Nie ma sensu analizować wszystkich elementów takiej postawy, ale jednym z powodów jest rozmiar takiego dokumentu jak OWU, wielość paragrafów i hermetyczny prawniczy język, skonstruowany specjalnie po to by nikt nic nie rozumiał.
Czasem ubezpieczyciel wprowadza do OWU komentarze wyjaśniające trudniejsze zapisy. Kolejnym krokiem jest uproszczenie tekstu tak, aby znalazły się w dokumencie wszystkie potrzebne informacje, a jednocześnie język paragrafów był jasny i zrozumiały. Aktualnie takie podejście do OWU staje się standardem rynkowym.

Tags:
About Author: admin