Open Life

Open Life to specjalista w tworzeniu innowacyjnych programów ochronnych z planami regularnego oszczędzania. W swojej ofercie ma również plany oszczędzania na emeryturę oraz inwestycji, które zawierane są w ramach umów grupowego ubezpieczenia z bankami i instytucjami finansowymi na rzecz klientów.

Screenshot of www.openlife.pl

OpenLife oferuje szybki i prosty sposób obejmowania ochroną ubezpieczeniową swoich klientów. Gwarantuje również korzystną relację poziomu ochrony do ceny ubezpieczenia, którego zakres i charakter dostosowany jest do potrzeb klientów.

Każdy, kto potrzebuje zgromadzenia kapitału na przyszłą emeryturę lub inny określony cel – może udać się do OpenLife. Dzięki zgromadzonym oszczędnościom można osiągnąć swobodę finansową oraz wysoki poziom życia dla siebie i swoich bliskich. Open Life dba o bezpieczeństwo środków klienta, niezależnie od zmian zachodzących na rynku.

Najważniejsze korzyści wynikające z korzystania oferty OpenLife, to:

  1. Stworzenie fundamentów finansowych i bezpieczeństwa finansowego na przyszłość dla klientów i ich rodzin;
  2. Produkty dostosowane produktu do aktualnej sytuacji finansowej i indywidualnych potrzeb klienta;
  3. Wybór ubezpieczenia spośród szerokiej palety rozwiązań, które zwiększają elastyczność i wygodę oszczędzania;
  4. Wysokość składki jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb klienta (możliwość oszczędzania już od 100 zł miesięcznie);
  5. W trakcie trwania ubezpieczenia istnieje możliwość bezpłatnej zmiany wysokości składki, a nawet czasowego zawieszenia jej opłacania;
  6. W każdej chwili istnieje możliwość zwiększenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej produktu i nie wiąże się to z koniecznością nabycia osobnego produktu;

OpenLife daje swoim klientom możliwość obsługi polisy przez Internet.

Korzyści dla klienta, wynikające z posiadania produktu ochronnego Open Life to:

  1. Kompleksowe zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych związanych z życiem i zdrowiem;
  2. Przystępna forma zabezpieczenia umowy kredytu;
  3. Charakter ubezpieczenia całkowicie dostosowany do potrzeb klientów;
  4. Brak jakiegokolwiek podatku od wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych.
About Author: p.w.