Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych

Odszkodowania komunikacyjne od ubezpieczycieli. Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych po wypadku. Dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych- pełne odzyskanie pieniędzy. Doradztwo, odzyskiwanie odszkodowania komunikacyjnego.

Po pierwsze- Twoje dobro

Odszkodowania komunikacyjne są zapewne najczęściej wypłacanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe odszkodowaniami. Może być to spowodowane tym, iż ubezpieczenie OC według Ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest obowiązkowe. Także ilość kolizji drogowych, jakie zdarzają się na drogach ma kluczowe znaczenie. Osobom poszkodowanym, które uczestniczyły w kolizjach drogowych służą kancelarie specjalizujące się w dochodzeniu i odzyskiwaniu odszkodowań. Zajmują się one szczegółową analizą każdego zgłoszonego przypadku, pomagając w uzyskaniu maksymalnej kwoty odszkodowania.

Analiza przypadku

Kancelarie odszkodowawcze każdy przypadek traktują indywidualnie. Wstępna analiza zazwyczaj jest bezpłatna. Większość kancelarii oferuje swoje usługi zaraz po wystąpieniu kolizji. Zajmują się one wtedy całym procesem zbierania niezbędnej dokumentacji, składania wniosków o odszkodowanie oraz obsługi po uzyskaniu decyzji o wysokości roszczenia. Dodatkowo, większość kancelarii oferuje także obsługę na etapie postępowania sądowego, gdy nastąpi taka potrzeba.
W procesie odzyskiwania odszkodowania podpisywana jest umowa o dzieło.

Prowizje

Prowizja za prowadzenie sprawy dochodzenia należnego poszkodowanemu odszkodowania waha się w zależności od kancelarii, od 10 do 25%. Jest ona pobierana dopiero po uzyskaniu środków finansowych z odszkodowania. Wysokość prowizji jest jednak mało wymierną wartością. Dzięki kancelarii odszkodowawczej, poszkodowana osoba może uzyskać dużo wyższe, często maksymalne odszkodowanie komunikacyjne. Często osoba prywatna, nie znająca dokładnie prawa o odszkodowaniach, nie jest w stanie osiągnąć tego indywidualnie. Przed wyborem instytucji, która pomóc ma poszkodowanemu w odzyskaniu należnego mu odszkodowania, należy określić jakie korzyści może ona przynieść.

About Author: zlec