Odszkodowanie ZUS

Wypadek przy pracy? Przysługuje Ci jednorazowe odszkodowanie! Jeśli jesteś ubezpieczony w ZUS zobacz w jaki sposób możesz otrzymać jednorazowe odszkodowanie. Wypadek lub choroba? Możesz liczyć na odszkodowanie.

Dla kogo?

Osobie, której przydarzył się wypadek w miejscu pracy lub doznała stałego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu poprzez chorobę zawodową przysługuje jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ogólne zasady jednorazowego odszkodowania regulowane są Ustawą z dnia 30 października 2002 o Ubezpieczeniu Społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Długotrwały uszczerbek na zdrowiu jest naruszeniem sprawności organizmu na okres pół roku, które może ulec poprawie. Stały uszczerbek na zdrowiu jest stanem naruszenia sprawności organizmu, który nie rokuje poprawy. Ocena uszczerbku na zdrowiu po wypadku lub chorobie zawodowej, dokonywana jest po zakończeniu procesu leczenia. Odszkodowanie wypłacane jest na wniosek osoby poszkodowanej.

Formalności

Osoba chcąca ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku w miejscu pracy lub choroby zawodowej powodującej długotrwały lub stały uszczerbek na zdrowiu, powinna spełnić następujące formalności:

  • Złożyć wniosek o odszkodowanie za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek) do najbliższej placówki ZUS;
    Pracodawca kompletuje odpowiednią dokumentację (protokół powypadkowy; opcjonalnie prawomocny wyrok sądu pracy; kartę wypadku; decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej; zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza)
  • Po otrzymaniu przez ZUS pełnej dokumentacji, ustala on 7 dniowy termin badania lekarskiego, dzięki któremu ustalony zostanie stopień uszczerbku na zdrowiu. Decyzja lekarza uprawomocnia się po upływie 21 dni od dnia badania (od dnia badania osoba poszkodowana ma także 14 dni na odwołanie się od decyzji lekarza). ZUS ma także 14 dni na wydanie decyzji o odszkodowaniu od czasu badania lekarskiego lub uprawomocnienia się decyzji. Odszkodowanie wypłacane jest niezwłocznie po otrzymaniu decyzji na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależy od uszczerbku na zdrowiu jakie określił lekarz w trakcie badania. Uszczerbek określany jest za pomocą punktów procentowych, określanych przez lekarza. Każdy punkt procentowy uzyskanego uszczerbku na zdrowiu warunkuje odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia. Kwota przeciętnego wynagrodzenia to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku poprzednim.

About Author: zlec