Odszkodowanie po wypadku

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu odszkodowania po wypadku – na najlepszych warunkach, skutecznie i efektywnie. Najwyższe kwoty odszkodowań, nawet milion złotych, specjaliści wszystko zrobią za Ciebie. Co robić, by uzyskać wysokie odszkodowanie po wypadku – prawnicy i eksperci walczą w Twojej sprawie.

Niemal każdy wypadek odbija się na zdrowiu poszkodowanych i sprawcy, i nie chodzi tu tylko o traumę, ale o uszczerbek na zdrowiu, który w pewnych sytuacjach może być bardzo duży. Każdy dzień przynosi kilka wypadków i kilkaset kolizji, w wyniku których ludzie giną lub doznają ciężkich obrażeń. W tej sytuacji rzadko myślimy o odszkodowaniu, które po prostu się nam należy. Za otrzymaną gotówkę możemy poddać się kosztownym zabiegom i rehabilitacjom, których wykonania odmawia placówka państwowa lub każe na nią długo czekać.

Odszkodowanie za wypadek

Jeśli mówimy o ofierze wypadku, który spowodował inny kierowca, wówczas mamy prawo domagać się od niego pieniędzy obejmujących zwrot kosztów leczenia, ale i choćby kosztów dochodów utraconych czy straty lub zniszczenia mienia. Nie każdy wie, że można również żądać wypłaty jednorazowego zadośćuczynienia w formie pieniężne, lub renty – gdy skutki wypadku są poważne. Nic straconego nawet wówczas, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku i/ lub nie posiada polisy OC. W takiej sytuacji należy zgłosić zdarzenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenia OC, które sami w tym celu wybierzemy.

Wysokość odszkodowania po wypadku

Mówiąc jasno, trudno oszacować wysokość odszkodowania ze względu na wiele czynników, które mają na wypłaconą klientowi kwotę wpływ. Pewne jest, że orzecznicy działają w oparciu o tabelę zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku, jednak towarzystwa ubezpieczeniowe mają również swoje wewnętrzne instrukcje. Ubezpieczyciel ustalając kwotę odszkodowania ma na uwadze rodzaj doznanych obrażeń, czas leczenia i powrotu do zdrowia i jaki wpływ miało zdarzenie na przyszłość klienta (choćby czy zaburzyło jego pracę zawodową i/ lub normalne funkcjonowanie w społeczeństwie). Czynników tych jest wiele, dlatego aby uzyskać jak najwyższe odszkodowanie warto gromadzić wszystkie „dowody”, które mogłyby wpłynąć na uzyskanie wyższej wypłaty. Mowa tu choćby o kosztach leczenia, gotówce wydanej na leki i opatrunki (dobrze zachować wszystkie paragony!), kosztach dojazdu do przychodni. Należy również zapisywać każdą wizytę u lekarza, w poradni rehabilitacyjnej i okresy pobytu w szpitalach. To znacznie ułatwi negocjacje z ubezpieczycielem w celu podwyższenia sumy odszkodowania. Im więcej wiarygodnych i mocnych dowodów, tym większa szansa na uzyskanie dużych pieniędzy.

Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie po wypadku

Przede wszystkim należy uzyskać dane sprawcy wypadku (imię i nazwisko, numer polisy OC, PESEL, nr rejestracyjny i marka pojazdu). Może to zrobić poszkodowany, o ile czuje się dobrze i odniesione obrażenia nie są duże, lub wezwana na miejsce zdarzenia policja. Poprosić o pomoc funkcjonariuszy trzeba również, gdy sprawca ucieka z miejsca wypadku lub nie przyznaje się do winy, nie chcąc przy tym się wylegitymować.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody, które kieruje się do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupioną polisę OC miał sprawca wypadku. Jeśli nie posiadamy takiej informacji, wystarczy wpisać nr rejestracyjny pojazdu kierowanego przez sprawcę na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wypełniając wniosek, trzeba go bardzo dobrze uzasadnić, nie pomijając żadnych faktów. Warto dołączyć dowody w postaci choćby wymienionych paragonów, czym jeszcze bardziej umocnimy nasze żądania.

Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel ma 30 dni, choć czas ten może zostać wydłużony, jeśli nie ma porozumienia między stronami (np. z powodu niskiej kwoty ubezpieczenia). W sytuacjach konfliktowych dobrze jest podjąć się negocjacji, nie rezygnując przy tym ze swojego stanowiska.

Najlepsza pomoc i uzyskanie odszkodowania po wypadku

Tak wielu ludzi nie korzysta z uzyskania odszkodowania, gdyż obawiają się oni rozmów z profesjonalistami i sztabem prawników. Ich fachowy i niezrozumiały przy tym język znacznie utrudniają komunikację, co jednak często jest świadomym działaniem ubezpieczyciela. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalnych doradców, którzy zawodowo zajmują się uzyskiwaniem odszkodowań po wypadku. Ich usługa nie jest droga, a może zaoszczędzić wielu przykrych doświadczeń i nerwów. Co ważne, w ich interesie leży pozytywne załatwienie sprawy, gdyż często to jest warunkiem wypłaty prowizji. Jeśli nie uda się im odzyskać odszkodowania, wówczas ich praca nie zostanie wynagrodzona. Nic więc dziwnego, że wkładają oni tyle wysiłku w uzyskanie należnej klientowi gotówki. Ofiara wypadku ma prawo do uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia OC i powinna z tego skorzystać. To gotówka, która należy się każdemu poszkodowanemu.

About Author: zlec