Odszkodowanie od sprawcy wypadku

Wypadek komunikacyjny? Zobacz jak uzyskuje się odszkodowania od sprawcy wypadku. Wypadek drogowy, odszkodowanie z tytułu szkody. Sprawdź co możesz zrobić aby otrzymać odszkodowanie od sprawcy wypadu. Najwyższa stawka odszkodowania. Możesz otrzymać odszkodowanie od sprawcy wypadku.

Wypadek komunikacyjny?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Chroni ono posiadacza samochodu przez bardzo dużymi kosztami naprawy pojazdu w sytuacji gdy był uczestnikiem wypadku drogowego. Jeśli wina leży po jego stronie- naprawa szkód drugiego uszkodzonego samochodu, pokrywana jest z jego ubezpieczenia OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe opłaca naprawę samochodu, a kierowca który spowodował wypadek traci zniżki (co skutkuje droższym ubezpieczeniem OC w roku następnym). Jeśli właściciel pojazdu posiada także ubezpieczenie AC, z jego polisy opłacana jest także naprawa jego samochodu, jednak tak jak w przypadku ubezpieczenia OC, traci on zniżki na kolejne lata. W każdym z tych przypadków szkody pokrywa osoba, która spowodowała wypadek.

Nie tylko Ubezpieczyciel

Procedury po wypadku zakładają oświadczenie obu stron o winie jednej z nich, opcjonalnie powiadomienie Policji, ale przede wszystkim zgłoszenie szkody do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Odszkodowanie od sprawcy wypadku, nie od TU jak zazwyczaj, można otrzymać w przypadku gdy:

  • sprawca wyrządził szkodę umyślnie lub był prowadził pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • kierował pojazdem, w którego posiadanie wszedł skutek przestępstwa
  • sprawca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem
  • sprawca zbiegł z miejsca wypadku.
  • sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC

Jeśli brakuje OC

Teoretycznie polisa OC jest obowiązkowe jednak co zrobić gdy sprawca nie ma wykupionego ważnego ubezpieczenia OC? W sytuacji braku polisy OC, likwidacja szkody przebiega podobnie jak w przypadku gdy sprawca ją posiada, jednak koszty naprawy uszkodzonego pojazdu opłacana jest z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie kwota naprawy ściągana jest ze sprawcy kolizji, który opłacić musi wszystkie koszty. Dodatkowo, otrzymuje mandat w wysokości 3360 zł za brak ubezpieczenia OC. W przypadku gdy osoba poszkodowana posiada ubezpieczenie AC, szkody pokrywane są właśnie z tego tytułu, bez utraty zniżek. W sytuacji gdy nie jesteśmy pewni czy osoba, która spowodowała wypadek posiada ważną polisę OC, można to bardzo łatwo sprawdzić po numerze rejestracyjnym lub VIN pojazdu poprzez stronę UFG https://zapytania.oi.ufg.pl.

About Author: zlec