Odszkodowanie za śmierć

Wysokie zadośćuczynienie, odszkodowanie za śmierć. Odszkodowanie dla rodziny, osób bliskich. Zobacz jak uzyskać maksymalne, wysokie odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Masz prawo do odszkodowania za śmierć, dodatkowe pieniądze za śmierć męża/ żony.

Zadośćuczynienie

Śmierć bliskiej osoby to nie tylko duża strata emocjonalna, ale także często sytuacja w której dochodzi do pogorszenia stanu życia rodziny osoby zmarłej. Utrata członka rodziny lub głównego żywiciela, jest dużym obciążeniem finansowym. Zadośćuczynienie jest bowiem finansową rekompensatą za utratę bliskiej osoby i trudną sytuację psychiczną.

Komu przysługuje odszkodowanie i w jakiej wysokości

Odszkodowanie to wyplata środków pieniężnych z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby, która straciła tragicznie bliską osobę. Do 2008 roku o odszkodowanie mogły ubiegać się tylko osoby, których sytuacja życiowa znacznie się pogorszyła. Po wprowadzeniu zmian w ustawie, do zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby ma prawo małżonek zmarłej osoby, jej dzieci oraz rodzeństwo. Odszkodowanie za śmierć przysługuje osobom, które utrzymywał bliskie relacje ze zmarłą osobą. Pierwszymi osobami, które mogą domagać się odszkodowania są dzieci zmarłego tragicznie rodzica i małżonek. O odszkodowanie może ubiegać się także osoba, która pozostawała w nieformalnym związku z osobą zmarłą o ile wyrze, że śmierć bliskiej osoby spowodowała pogorszenie jej stanu psychicznego. Na wysokość odszkodowania ma wpływ przede wszystkim wysokość na jaką osoba, która zmarła była ubezpieczona. Dodatkowo, wysokość odszkodowania uwarunkowana jest stopniem zażyłości i pokrewieństwa osoby zmarłej i bliskich, którzy mają otrzymać odszkodowanie. Ważny jest wiek osoby, która ma otrzymać odszkodowanie oraz stan psychiczny po utracie bliskiej osoby.

Bardzo istotna jest funkcja, jaką pełniła zmarła osoba w rodzinie. Jeśli zmarły był jedynym żywicielem rodziny, otrzyma ona zapewne maksymalną kwotę odszkodowania. Pod uwagę bierze się również długość cierpienia po utracie bliskiej osoby oraz wpływ śmierci na funkcjonowanie całej rodziny. Obecnie średnie odszkodowanie za śmierć jakie przysługuje osobie z najbliższej rodziny to 30 tys. złotych.

About Author: zlec