Odszkodowanie bez okazania dowodu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe będą wypłacały odszkodowanie nawet w sytuacji, gdy nie mamy wydrukowanej polisy.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich ubezpieczonych. KNF wystosowała do towarzystw ubezpieczeniowych zalecenia, by nie komplikowały wypłaty odszkodowania, jeśli klient nie jest w posiadaniu wydruku polisy gdy ta została np. zniszczona, zalana czy strawiona przez ogień.

“- Teraz do obowiązków towarzystwa będzie należało zidentyfikowanie w swoim systemie informatycznym klienta w oparciu o podstawowe dane, np. imię i nazwisko, czy adres. Wyjątkiem są tzw. polisy na okaziciela, ale to rzadko stosowany dokument”.

Zakłady ubezpieczeniowe nie odmawiają jednak z reguły wypłaty odszkodowania, jeśli klient nie ma wymaganego druku. – Nie uzależniamy wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego od okazania lub dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia”, zapewnia w “DGP” twierdzą w PZU.

Komisja Nadzoru Finansowego zabrała głos w tej sprawie jako główny i nadrzędny podmiot nadzorujący rynek ubezpieczeniowy w Polsce. Jednym z jej wiodących zadań jest właśnie usprawnianie funkcjonowania poszczególnych sektorów rynku.

About Author: admin